Έκφραση συγχαρητηρίων για την ανάληψη των καθηκόντων του Αρχηγού του ΠΣ

Προς Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο κ. Βασίλειο Καπέλιο

Κύριε Αρχηγέ

Το ΔΣ της ΕΑΠΣ εκφράζει τα συγχαρητήρια του για την επιλογή σας στην θέση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος και τις ευχές του για επιτυχή και αποτελεσματική εκπλήρωση των απαιτητικών και σημαίνοντων καθηκόντων σας.

Αναλαμβάνετε την αρχηγία του Σώματος, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή, υπό το βάρος σοβαρότατων προβλημάτων που ταλανίζουν τόσο τον επαγγελματικό μας φορέα όσο και το προσωπικό του.

Μαζί με την έκφραση των ευχών μας για τα παραπάνω, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα συμβάλλεται στην εδραίωση του ουσιαστικού διαλόγου σε θεσμικό επίπεδο στο εσωτερικό του ΠΣ ώστε να ευρίσκονται οι βέλτιστες λύσεις για την επίλυση των πολυσύνθετων και χρονίζοντων παθογενειών του.

Επίσης αναμένουμε τον ορισμό συνάντησης με το ΔΣ της Ένωσή μας.