Ένα χρήσιμο εργαλείο για τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης 112

112Συνάδελφοι

Η  11/2 εορτάζεται η  συμβολικά ως η Ευρωπαϊκή ημέρα του «112» με σκοπό την πληροφόρηση των πολιτών  για τον κοινό Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης.

Η ΕΑΠΣ εδώ και πολύ καιρό συμμετείχε στα πλαίσια της δράσης της στην F.E.U. στην διαμόρφωση  ενός πολύ σημαντικού  εκπαιδευτικού εργαλείου με την επωνυμία “MULTICOM 112”. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης χειριστών κλήσεων υποδοχής του 112 σε μια σειρά από ευρωπαϊκές γλώσσες (και ελληνικά). Το πρόγραμμα αποτελείται από  τις ενότητες:
Χειρισμός κλήσεων
Πυρκαγιά
Ατυχήματα
Ασθενοφόρο
Κάθε ενότητα διαιρείται σε τρία μέρη:
Λεξιλόγιο, Εκφράσεις, Διάλογοι
Κάθε μέρος περιλαμβάνει: Προφορά, Συλλαβισμό, Μέτρημα, Δοκιμή.

Ο χρήστης του προγράμματος, ακόμα και με μηδενική γνώση γλωσσομάθειας, μπορεί να μάθει βασικές λέξεις, προτάσεις και διαλόγους των γλωσσών του προγράμματος. Με τις πλούσιες ασκήσεις της κάθε ενότητας, ο χρήστης μπορεί αν αναγνωρίσει σε μια τηλεφωνική κλήση την γλώσσα του συνομιλητή, την κατανόηση προτάσεων και του δίνει την δυνατότητα για την πραγματοποίηση βασικών διαλόγων για την διαχείριση κρίσιμων περιστατικών.

Η ΕΑΠΣ ως μέτοχος του προγράμματος, εξασφάλισε ικανό αριθμό CD με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο και τις επόμενες ημέρες θα διανείμει σε όλες τις Υπηρεσίες της χώρας.