Αίτημα για συνάντηση

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

διανύοντας το πρώτο διάστημα μετά τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου θα θέλαμε να προγραμματίσετε συνάντηση με το ΔΣ της Ένωσης μας για να σας εκθέσουμε ζητήματα που έχουν ανακύψει και απασχολούν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος.
Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις αυξημένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τα καθήκοντά σας αλλά ευελπιστούμε στην άμεση απόκριση στο αίτημα μας.

Με εκτίμηση

Ο πρόεδρος του ΔΣ της ΕΑΠΣ, Γεώργιος Βιντζηλαίος