Αγώνας διαρκείας !!!!!

Απαξία, ψεύτικες ελπίδες. Η ζωή μας όμως είναι αληθινή.

Ο μόνος δρόμος είναι του αγώνα και αυτός είναι ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ