ΑΜΕΣΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΠΣ

2016-06-09Συνάδελφοι

Μετά την χθεσινή παρέμβασή της ΕΑΠΣ προς τον κ. Αρχηγό του ΠΣ για τα ερωτήματα που προέκυψαν σχετικά με το ωράριο εργασίας των συμβασιούχων Πυροσβεστών και την παράκλησή μας για προσωπική του παρέμβαση για την κεντρική και ορθά νομική επίλυση του προβλήματος, εκδόθηκε σήμερα από το ΑΠΣ λεπτομερή διευκρινιστική διαταγή που το ρυθμίζει.

Συγκεκριμένα με το υπ. αριθ. 37614 Φ105.6 // 09-06-2016 έγγραφο του ΑΠΣ διευκρινίζεται, ότι Συμβασιούχοι Πυροσβέστες που δεν καλύπτονται από την Ομοσπονδία που υπέγραψε την ΣΣΕ με το ΠΣ, είτε επειδή ανήκουν σε άλλα σωματεία ή σε κανένα, έχουν την διακριτική ευχέρεια, οι μεν πρώτοι μέσω των σωματείων τους, οι δε δεύτεροι ατομικά, να προσωρήσουν στην εν λόγω ΣΣΕ με ιδιωτικό έγγραφο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.1876/1990.

Τα σχετικά έντυπα επισυνάπτονται στη σχετική διαταγή του ΑΠΣ.