«Ανάληψη καθηκόντων νέου Αρχηγού Π.Σ.»

Την 18η Ιανουαρίου 2023 συνεδρίασε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) και με ομόφωνη απόφασή του, προχώρησε στην επιλογή νέου Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος. Στη θέση του Αρχηγού τοποθετήθηκε ο Αντιστράτηγος Γεώργιος Πουρναράς.
Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχές μας τόσο στον νέο Αρχηγό για την ανάληψη της Αρχηγίας καθώς και στους συναδέλφους που προήχθησαν αναλαμβάνοντας αυξημένα καθήκοντα αποτελώντας τη νέα ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος. 
Ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους κι ευελπιστούμε σε συνεργασία, ώστε να είναι επιτυχής η προσπάθεια για το καλό της λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος και των στελεχών του, τον κοινό στόχο για τον οποίο αγωνιζόμαστε.
Επίσης τις θερμές ευχές μας για καλή αφυπηρέτηση και υγεία στους συναδέλφους που ολοκλήρωσαν ευδόκιμα τη σταδιοδρομία τους στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Τέλος, θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε ότι η Ένωση Αξιωματικών θα βρίσκεται συμπαραστάτης με αίσθημα ευθύνης σε κάθε ενέργεια που αναβαθμίζει το Πυροσβεστικό Σώμα και τα στελέχη του και θα συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις που επηρεάζουν την καθημερινότητά των στελεχών που εκπροσωπεί, στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου και μόνο.