Ανάληψη καθηκόντων νέου Αρχηγού Π.Σ.

Αρ. πρωτ. : 4780 // 08-02-2022

Την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022 συνεδρίασε το ΚΥΣΕΑ και επιλέχθηκε ο Αντιστράτηγος ΠΣ Αλέξιος Ράπανος ως ο νέος Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχές μας τόσο στον νέο Αρχηγό για την ανάληψη της Αρχηγίας, καθώς και στους συναδέλφους που προήχθησαν αναλαμβάνοντας αυξημένα καθήκοντα αποτελώντας την νέα ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που ανέλαβαν κι ευελπιστούμε σε συνεργασία, ώστε να είναι επιτυχής η προσπάθεια για το καλό της λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος και των στελεχών του, τον κοινό στόχο για τον οποίο αγωνιζόμαστε.

Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ και τις θερμές ευχές μας για καλή αφυπηρέτηση και υγεία στους συναδέλφους που ολοκλήρωσαν τη σταδιοδρομία τους στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Τέλος, θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε ότι η Ένωση θα παρακολουθεί τις εξελίξεις που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας και θα βρίσκεται συμπαραστάτης με αίσθημα ευθύνης σε κάθε ενέργεια που αναβαθμίζει το Πυροσβεστικό Σώμα και στα στελέχη του.