3η ομαδική εκδίκαση για το επίδομα κινδύνου

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΝΕΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

για την εκδίκαση της διεκδίκησης της αναδρομικής καταβολής του επιδόματος κινδύνου (που χορηγείται μόνο στις ΕΜΑΚ) από το σύνολο του Πυροσβεστικού προσωπικού.

Συνάδελφοι

Από το 2008 ξεκινήσαμε την διεκδίκηση της καταβολής, μέσω της δικαστικής οδού, του ειδικού επιδόματος κινδύνου που χορηγείται μόνο στις ΕΜΑΚ για το σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού. Από το δικηγορικό γραφείο της Σπυριδούλας Κακλαμάνη, που είχε αναλάβει εκ μέρους της Ένωσής μας, την προσφυγή, ενημερωθήκαμε ότι η τρίτη ομάδα προσφυγών εκδικάστηκε στις 26/4/2017. Επίσης μας ενημέρωσε ότι απαιτείται η συμπλήρωση από όλους τους συναδέλφους που προσέφυγαν τότε, μια νέας εξουσιοδότησης, προς το δικηγορικό γραφείο, υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Επισημαίνουμε ότι η ημερομηνία βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής που πρέπει να έχουν οι εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να είναι έως την 26-04-2017 και όχι μεταγενέστερα. Στην περίπτωση που η θεώρηση γίνεται στην Υπηρεσία μας, ο θεωρών την υπογραφή θα πρέπει να είναι διαφορετικός από τον υπογράφοντα.

Η εξουσιοδότηση, άμεσα θα πρέπει να αποσταλεί, στο δικηγορικό γραφείο της Σπυριδούλα Κακλαμάνη, Λ. Αλεξάνδρας 53, 11473 – Αθήνα, το αργότερο μέχρι 16-05-2017.(σε περίπτωση μη αποστολής της εξουσιοδότησης, ενδέχεται να του επιβληθεί δικαστική δαπάνη)

Τα ονοματεπώνυμα των συναδέλφων που περιλαμβάνονται στην προσφυγή που θα εκδικαστεί την 27-03-2017 έχουν αποσταλεί με το υπ. αριθ. 4255/08-05-2017 έγγραφό μας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε όλη τη χώρα.