Ανακοίνωση των αιρετών τακτικών μελών στο συμβούλιο μεταθέσεων των Αξιωματικών του Π.Σ.για τις πρόσφατες μεταθέσεις

2016-02-23 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣυνάδελφοι.
Τα αιρετά τακτικά μέλη στο συμβούλιο μεταθέσεων των Αξιωματικών, Τάσος Μανιάτης και Σωκράτης Γιαννόπουλος, μας απέστειλαν κοινή ανακοίνωση τους, στην οποία αναφέρονται στην διαδικασία των τελευταίων μεταθέσεων Αξιωματικών, που ακολούθησαν μετά τις πρόσφατες κρίσεις και προαγωγές. Τα αναγραφόμενα σε αυτή, (την οποία και σας επισυνάπτουμε) θα εξετασθούν συνολικά μαζί με τα αποτελέσματα των κρίσεων και προαγωγών στο ΔΣ της ΕΑΠΣ στο τέλος της εβδομάδας.