Αναλογιστική Μελέτη Βιωσιμότητας ΤΕΑΥΠΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ.

Αρ. Πρωτ. : 2532 // 12-12-2011

ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ ΤΕΑΠΑΣΑ
.
ΘΕΜΑ : Αναλογιστική Μελέτη Βιωσιμότητας ΤΕΑΥΠΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ.
Σχετ. : Υπ.αριθ. 8069/2/110/1-12-2011 έγγραφό σας
.

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού, θα πρέπει αρχικά να σας επισημαίνουμε τα παρακάτω:

1. Από την ενοποίηση των Ταμείων μας και την ίδρυση του ΤΕΑΠΑΣΑ, μέχρι και σήμερα ουδεμία ενημέρωση είχε η Ένωσή μας για τη λειτουργία του.
2. Αν και προβλεπόταν από τον ιδρυτικό νόμο του ΤΕΑΠΑΣΑ, η εκ περιτροπής συμμετοχή των εκπροσώπων και της ΕΑΠΣ, στο Δ.Σ., ουδείς εκπρόσωπός μας ορίσθηκε στο Δ.Σ. του Ταμείου, ενώ από το Φεβρουάριο του 2011, και η ΠΟΕΥΠΣ, εκπροσωπείται από αφυπηρετήσαντα εκπρόσωπό της, με ότι αυτό συνεπάγεται για τη νομιμότητα των αποφάσεων του Δ.Σ.

Αναφορικά τώρα με την εκπόνηση της Αναλογιστικής Μελέτης Βιωσιμότητας του Ταμείου μας ΤΕΑΥΠΣ σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Χωρίς προηγούμενη ενημέρωση την 1η Δεκεμβρίου μας αποστείλατε την αναλογιστική μελέτη του Ταμείου μας, και εντός 4 ημερών, τελεσιγραφικά μας ζητήσατε τις απόψεις της Ένωσής μας για να αποφασίσει το Δ.Σ. του ταμείου 3 μέρες μετά.
2. Η συγκεκριμένη αποστολή της μελέτης, για μας, αποτελεί και την πρώτη επίσημη επικοινωνία με το ΤΕΑΠΑΣΑ.
Επισημαίνουμε ότι δεν ενημερωθήκαμε ποτέ, για το πότε με ποιο τρόπο και από ποιο φορέα συντάχθηκε η Αναλογιστική Μελέτη.
Μετά τη σύνταξή της δεν έγινε παρουσίαση και ανάλυση-επεξήγησή της στους φορείς από τους συντάκτες, αλλά και ενημέρωση από το Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ για τις απόψεις του επί της μελέτης.
Από μια πρώτη ανάγνωση και «ως μη ειδικοί» φαίνεται ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι μειώσεις των εισφορών των ασφαλιζόμενων μας, λόγω των περικοπών μισθών και επιδομάτων, η κατάργηση 4000 θέσεων οργανικών θέσεων μονίμων Πυροσβεστών με το Ν.3938/2011 και η σύσταση αντίστοιχων θέσεων Πυροσβεστών 5ετούς θητείας, οι οποίοι προαιρετικά μόνο δύναται να είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο.
Επίσης με το Ν.4024/2011 καταργούνται και οι υπάρχουσες κενές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού με αποτέλεσμα την περαιτέρω συρρίκνωση του αριθμού των ασφαλισμένων με απόλυτο περιορισμό της δυνατότητας εγγραφής νέων ασφαλιζόμενων (προσλήψεις).
Τέλος μας προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση το βεβιασμένο της συγκρότησης Δ.Σ. για την λήψη απόφασης σχετικά με την πορεία του Ταμείου, όταν από 17-11-2011, ο Υπουργός ΠΡΟ.ΠΟ. συγκρότησε σχετική επιτροπή για το «ειδικό μισθολόγιο» των ενστόλων, που αν υπάρξει, καθιστά την οποιαδήποτε προγενέστερη απόφαση και τους σχετικούς υπολογισμούς εισφορών-εσόδων του Ταμείου άκυρη.
Πέρα από τα παραπάνω, αυτό που ξεκάθαρα φαίνεται, ότι η αναλογιστική μελέτη είναι «παραγγελιά της ΤΡΟΙΚΑΣ και των ΝΤΟΠΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ» και σκοπός της δεν είναι να αναδειχθεί η βιωσιμότητα του Ταμείου μας, αλλά ο τρόπος που θα ματώσουν για άλλη μια φορά οι συνάδελφοι αφού προτείνεται η αύξηση της μηνιαίας εισφοράς.
Πρόταση την οποία και απορρίπτουμε.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *