Ανισοκατανομή προσωπικού Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών

2015-12-11

Προς: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο Β. Παπαγεωργίου

Κύριε Αρχηγέ

Μετά από επικοινωνία με τους συναδέλφους – μέλη μας στο Λιμενικό Πυροσβεστικό Σταθμό Πατρών, σας μεταφέρουμε την ανησυχία τους για την έλλειψη προσωπικού στην υπηρεσία τους και την ελλιπή σύνθεση στελέχωσης του Π/Π Π.Σ. 13 «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ Π. ΣΚΟΥΡΤΗΣ», με αποτέλεσμα η υπηρετούσα δύναμη να είναι κάτω από την προβλεπόμενη.

Παρακαλούμε όπως εξετάσετε το ζήτημα, λαμβάνοντας υπόψη την επισήμανση ότι σύμφωνα με τα ισχύοντα στους λιμενικούς πυροσβεστικούς σταθμούς, που έχουν το ίδιο κατηγορίας πλοίο, θα πρέπει λογικά να υπηρετεί ο αυτός αριθμός προσωπικού.