Αντί να οδεύουμε προς τον εκσυγχρονισμό του κανονισμού μεταθέσεων, οδηγούμαστε πλέον στην κατάργηση βασικών στοιχείων του

Ανακοίνωση του Γραμματέα Περιφερειακής Επιτροπής Ηπείρου της ΕΑΠΣ

H κοινοποίηση του ΠΔ 13/2017 (ΦΕΚ Α΄ 27) τροποποίησης του 170/1996 κανονισμού μεταθέσεων δημιούργησε ανησυχία, προβληματισμό και αβεβαιότητα στους συναδέλφους Αξιωματικούς της ΠΕΠΥΔ Ηπείρου. Αντί να οδεύουμε προς τον εκσυγχρονισμό του κανονισμού μεταθέσεων, οδηγούμαστε πλέον στην κατάργηση βασικών στοιχείων, αφού για την εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω ΠΔ καθιερώνεται ως Πόλη ολόκληρος ο Νομός ως τόπος συμφερόντων.

Έτσι καταργείται πλέον η επιλογή της πόλης συμφερόντων από τους συναδέλφους, οι οποίοι θα μετατίθενται τώρα μόνο από νομό σε νομό, θα υπηρετούν σε Υπηρεσίες εντός νομού που σε κάποιες περιπτώσεις θα είναι σε απόσταση άνω των 50 χλμ., όπως στον Νομό Ιωαννίνων η ΠΥ Κόνιτσας απέχει 64 χλμ από την έδρα της Διοίκησης, που με τις διατάξεις του ΠΔ 170/1996 αποτελούσε επιλογή μετάθεσης για συνάδελφο που αναζητούσε την μοριοδότηση ή την ανανέωση χρόνου κ.α.

Επίσης συνάδελφοι οι οποίοι πέρυσι μπήκαν στην διαδικασία της μετάθεσης σε απομακρυσμένη πόλη Νομού που εξυπηρετούσε σαν τοποθέτηση, θα πρέπει να μετατεθούν αφού η εκεί παραμονή δεν μοριοδοτείται, με συνέπεια να προκύψουν μεταθέσεις αυτών αλλά και άλλες – νέες μετακινήσεις (χωρίς μόρια – εντός νομού) με ταλαιπωρία, ξεσπίτωμα και δίχως όφελος κανενός.

Ακόμη η απόφαση τοποθέτησης εντός των Υπηρεσιών του Νομού όπως πχ στον Νομό Πρέβεζας όπου υφίστανται οι Υπηρεσίες της ΔΠΥ Ν. Πρέβεζας, της ΠΥ Φιλιππιάδας και της ΠΥ Πάργας με αντίστοιχες αποστάσεις 45 χλμ και 62 χλμ από την Υπηρεσία Πρέβεζας, θα πραγματοποιείται από μονοπρόσωπα όργανα της Διοίκησης χωρίς την διαδικασία του ελέγχου συμβουλίου μεταθέσεων με ότι αυτό συνεπάγεται. Έτσι συνάδελφος που θα θέλει να επιστρέψει με μετάθεση στον τόπο του θα πρέπει να νοιώθει ευχαριστημένος μόνο για το που ‘’μπήκε’’ στον Νομό, γιατί η περαιτέρω επιλογή της ΠΥ του Νομού που επιθυμεί θα έγκειται σε άλλα άγνωστα κριτήρια και μεθόδους καθώς ο αριθμός των κενών θέσεων δεν αποσαφηνίζεται για το ποιες πραγματικά Υπηρεσίες του Νομού αφορά. Κάτι ανάλογο ισχύει επίσης και στον Νομό Ιωαννίνων όπου πέρα από τις Υπηρεσίες της ΔΠΥ Ν. Ιωαννίνων και της ΠΥ Κόνιτσας υπάρχει και η 5η ΕΜΑΚ.

Τέλος ευελπιστώ ότι όλοι αυτοί οι προβληματισμοί και οι ανησυχίες που προκαλεί η εφαρμογή του νέου ΠΔ θα πρέπει να αποσαφηνιστούν και να διορθωθούν σύντομα σε όφελος πάντα της εργασιακής ηρεμίας όλων των συναδέλφων.

Για την ΕΑΠΣ ΠΕΠΥΔ Ηπείρου

Ο Γραμματέας – Φώτιος Δεληγιάννης