“Αν θες να ειπωθεί κάτι, ρώτα έναν άντρα. Αν θες να γίνει κάτι, ρώτα μια γυναίκα.’*

2016-03-08 KALAMPOUKA*Margaret Hilda Thatcher, Βρετανή Πρωθυπουργός από το 1979 έως το 1990

Το Δ.Σ της ΕΑΠΣ χαιρετίζει την σημερινή “Ημέρα της Γυναίκας” ως τιμητική υπόμνηση στον μακρόχρονο αγώνα για την ισότητα των δύο φύλων, αλλά και τιμώντας τα σημαντικά επιτεύγματα των γυναικών, στο ιστορικό γίγνεσθαι της ανθρωπότητας. Ενθυμούμαστε την δύσκολη πορεία της Γυναίκας – Μάνας- Συντρόφου- Εργαζομένης-Πολίτη, που για χρόνια προσπαθούσε να ξεπεράσει την πατριαρχική κοινωνία, να υπερκεράσει αποκλεισμούς, και ανισότητες.

Η ΕΑΠΣ από την ίδρυση της, περιέλαβε στο διεκδικητικό της πλαίσιο, τα ζητήματα ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών για τις συναδέλφισσες που υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα. Σήμερα οι διεκδικήσεις αυτές έχουν κατακτηθεί και οι συναδέλφισσες απολαμβάνουν ίσων δικαιωμάτων, με παράλληλο σεβασμό των ιδιαιτέρων αναγκών τους. Οι Ελληνίδες Πυροσβέστριες κάθε βαθμού βρίσκονται σε όλα τα επίπεδα του διοικητικού μηχανισμού του πυροσβεστικού οργανισμού.

Στις δύσκολες όμως μνημονικές συνθήκες που διαβιούμε, ο αγώνας και η ανάγκη για πάλη είναι πλέον κοινή για όλους άντρες – γυναίκες του λαού μας, με κοινό εχθρό τα συσσωρευμένα προβλήματα, τη φτώχεια και την υποθήκευση του μέλλοντος μας που είναι εξίσου καταστροφικά και για τα δύο φύλα.