ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ

ENOSEIS AXIOMATIKON logo

Με το προωθούμενο Σχέδιο νόμου “Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων (Διαφάνεια – Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης)” συνίσταται Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης του Δημοσίου (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κλπ).

Όπως διαπιστώσαμε όμως στις προβλεπόμενες διατάξεις του Σχεδίου Νόμου, με τις οποίες ορίζονται οι κατηγορίες υπαλλήλων με δικαίωμα ένταξης στο Εθνικό Μητρώο (άρθρο 2 παρ.1α), δεν περιλαμβάνονται τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας.

Ομοίως, στην παρ. 1δ, παρά το γεγονός ότι δίδεται σε στελέχη των Ε.Δ., η δυνατότητα ένταξής τους στο μητρώο, με προσόν την αποφοίτηση από κλαδικές επιμορφωτικές σχολές των Ε.Δ. και πάλι δεν υπάρχει πρόβλεψη για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας.

Με αφορμή τα προαναφερθέντα, οι Ομοσπονδίες μας παρενέβησαν από κοινού στον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ. Επισημάναμε την παράληψη και ζητήσαμε την τροποποίηση των προωθούμενων διατάξεων «αναλογικά», με προϋποθέσεις αντίστοιχες με εκείνες που αφορούν τόσο στους πολιτικούς υπαλλήλους όσο και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Προσβλέποντας στην άμεση υλοποίηση του δίκαιου αιτήματός μας, ευελπιστούμε ότι δεν θα απαιτηθούν νέες παρεμβάσεις από πλευράς μας για την αποκατάσταση μιας προφανούς διακριτικής σε βάρος μας μεταχείρισης, που θα συνεισφέρει στον ποιοτικό εμπλουτισμό του Μητρώου με στελεχιακό δυναμικό εγνωσμένης αξίας, με πολυετή εμπειρία σε νευραλγικές θέσεις της δημόσιας διοίκησης, όπως είναι οι Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος.A