Για να έχει ο τιμητικός εορτασμός και αντίκρισμα.

Πάνω από τέσσερις δεκαετίες συμπληρώνονται από τότε που ο ΟΗΕ, θεσμοθετούσε την ημέρα για τα δικαιώματα των γυναικών και άρχισε να γίνεται σημείο αναφοράς στις κοινωνικές δράσεις η πάλη για την ισότητα στις ευκαιρίες ανεξαρτήτως φύλου, αλλά και με σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Στις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά από δεκαετίες αποκλεισμού των γυναικών από τις τάξεις του, στα μέσα της δεκαετίας του ΄90, ξεκίνησε η εισαγωγή των πρώτων συναδελφισσών. Δειλά, δειλά και παρά τις όποιες «αγκυλώσεις» εντάχθηκαν στην πυροσβεστική ζωή, αποτελώντας ισότιμα στελέχη σε όλες τις βαθμίδες και τα καθήκοντα του πυροσβεστικού οργανισμού.

Η ΕΑΠΣ από την πρώτη στιγμή της ένταξης των συναδελφισσών στο ΠΣ προέβαλλε τα αυτονόητα αιτήματα τους, διεκδικώντας την επίλυση των προβλημάτων που προέκυψαν από τις υφιστάμενες δομές ενός παραδοσιακού ανδροκρατούμενου οργανισμού. Ποσοστώσεις στην εισαγωγή στις Σχολές, προστασία της μητρότητας, συνυπηρετήσεις και άλλα ζητήματα καθημερινότητας, διεκδικήθηκαν και σε ένα μεγάλο βαθμό επιλύθηκαν, παρά τις «στερεοτυπικές πολλές φορές αντιστάσεις των ηγεσιών».

Σήμερα δύο δεκαετίες μετά την εισαγωγή των πρώτων συναδελφισσών στο ΠΣ παρά την εμπέδωση των ζητημάτων ισότητας δικαιωμάτων και ευκαιριών, παραμένουν ζητήματα που δυσχεραίνουν την καθημερινότητα τους. Με την ευκαιρία της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας και προκειμένου ο εορτασμός να αποκτά ουσία, καλούμε την Πολιτική Ηγεσία μας να υλοποιήσει άμεσα:

  1. Την κατάργηση του ΠΔ 72/2017 και την παρ. 7 του ΠΔ 82 με τα οποία καθορίστηκαν χρονικοί περιορισμοί για τη λήψη της άδειας ανατροφής τέκνου, σύμφωνα με τα οποία διαχωρίζονται οι δικαιούχοι, όχι μόνο από το φύλο, αφού αποκλείονται οι άντρες συνάδελφοι, αλλά και οι συναδέλφισσες γυναίκες που για λόγους ανεξάρτητους της θελήσεως τους δεν δύνανται να γαλουχήσουν.
  2. Την πρόσληψη στην Υγειονομική Υπηρεσία του ΠΣ του αναγκαίου ιατρικού προσωπικού με την ειδικότητα γυναικολόγου για την πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα των συναδελφισσών.

To ΔΣ της ΕΑΠΣ εκφράζει τις θερμότερες ευχές του στις συναδέλφισσες, θυμίζοντας τη ρήση του Σοφοκλή «και στις γυναίκες μέσα υπάρχει πολεμική ορμή».