Για τα νέα προβλήματα που δημιουργεί η νέα τροποποίηση του κανονισμού μεταθέσεων

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΑΠΣ

Με την κοινοποίηση του ΠΔ 13/2017 προβληματισμός και ανησυχία προέκυψε στους συναδέλφους παρά λύση και ορθολογισμό έφερε η συγκεκριμένη διάταξη όπως τουλάχιστον υποσχόταν η δημιουργία της.

  1. Η νεοσύστατη έννοια Πόλη – Νομός ως τόπος συμφερόντων καταργεί τη φιλοσοφία της μέχρι τώρα επιλογής , αφού συνάδελφοι θα κληθούν να υπηρετήσουν “εντός νομού ” αλλά σε απόσταση άνω των 50 χλμ. που με τις διατάξεις του ΠΔ 170/1996 οριοθετούσε τη μετάθεση μοριοδότησης, ανανέωσης χρόνου κτλ. Η απόφαση δε της κατά τόπους τοποθέτησης ξεφεύγει από τις ισχύουσες δικλείδες.
  2. Συνάδελφοι οι οποίοι υπηρετούσαν σε απομακρυσμένες πόλεις και «βόλευαν» σαν τοποθέτηση θα κληθούν να μετατεθούν αφού η μακρόχρονη αλλά βολική παραμονή τους εκεί δεν μοριοδοτούνταν με αποτέλεσμα να προκύψουν μεταθέσεις αυτών αλλά και νέες μεταθέσεις αναπλήρωσης αυτών (χωρίς μόρια – εντός νομού) δίχως να εξυπηρετούνται αμφότεροι.
  3. Ενώ στο ΠΔ γίνεται λόγος για εξαίρεση των υπηρεσιών των νησιών από νομούς που υπάγονται αυτά, κατά την εκ νέου κατανομή παρουσιάζονται οι θέσεις ενοποιημένες. Έτσι σε νομούς με νησιά (πχ Μαγνησία – Σποράδες, Καβάλα – Θάσος) θα κληθούν συνάδελφοι έχοντας τη χαρά της μετάθεσης στον τόπο τους (ηπειρωτική χώρα), να τοποθετηθούν σε νησιωτικές υπηρεσίες με ότι συνεπάγεται αυτό. Παρατηρείται το παράδοξο βέβαια για την ΠΥ Α/Λ Σκιάθου να αποτελεί ξέχωρο τόπο μετάθεσης ενώ το ΠΚ Σκιάθου να ενοποιείται με τη Μαγνησία. Κατά συνέπεια στην μεν πρώτη τοποθέτηση να μοριοδοτείται αναλόγως ενώ στην άλλη όχι.
  4. Για ακόμη μια φορά ενώ γίνεται λόγος για υπεράριθμους υπηρετούντες δεν αποσαφηνίζεται η μοριοδότησή τους ως μέτρο ισονομίας – ισορροπίας μεταξύ των.

Ασπάζομαι τις θέσεις και τις ενστάσεις ΕΑΠΣ, όπως αυτές καταγράφονται από τις τοποθετήσεις του ΔΣ και ελπίζω στην ανταπόκριση των ιθυνόντων για την αποκατάσταση των στρεβλώσεων που ανακύπτουν από την εφαρμογή του νέου ΠΔ.

Γεώργιος Βαρδάτσικος

Γραμματέας Π.Ε. Θεσσαλίας ΕΑΠΣ