ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΣ

Προς : Αν. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Ν. Τόσκα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1. Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
  2. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

Αξιότιμε κ. Αν. Υπουργέ

Στις 10 Νοεμβρίου 2015, στην πρώτη μας συνάντηση, σας θέσαμε την ανάγκη άμεσης προώθησης αλλαγών και θεσμικών παρεμβάσεων για τους καίριους τομείς δράσης του ΠΣ με προτεραιότητα το πλαίσιο κρίσεων και προαγωγών των αξιωματικών, ώστε οι επερχόμενες του 2016 να γίνουν με νέο σύστημα, σύμφωνα και με τις προεκλογικές δεσμεύσεις του πολιτικού φορέα της κυβέρνησης

Δυστυχώς το επόμενο χρονικό διάστημα ακολουθήθηκε «θεσμική απραξία», ενώ παραμονές των κρίσεων, άνευ διαλόγου και κρυφίως δημοσιεύτηκε ΠΔ με φωτογραφική διάταξη και διαδικαστικές διορθώσεις και εν συνεχεία ολοκληρώθηκαν οι κρίσεις και προαγωγές των Αξιωματικών, τον Φεβρουάριο 2016 με το «γνωστό υφιστάμενο σύστημα».

Στην προ ολίγων ημερών συνάντησή σας με τους Προέδρους των Σωματείων ΠΣ και ΕΛΑΣ ανακοινώσατε την πολιτική σας πρωτοβουλία για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των κρίσεων και προαγωγών των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, με πυρήνα την εναρμόνιση των βαθμολογίων των ΣΑ.

Επειδή θέλουμε να πιστεύουμε ότι η πρωτοβουλία σας είναι ουσιαστική και επειδή το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό, τόσο για για το ιεραρχικό διοικητικό μηχανισμό του ΠΣ όσο και την υπηρεσιακή εξέλιξη και την ασφαλιστική και συνταξιοδοτική κατάσταση των Αξιωματικών του ΠΣ σας καλούμε να ορίσετε ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ από στελέχη του ΠΣ και εκπροσώπους των σωματείων μας, η οποία σε ορισμένο διάστημα να φέρει ολοκληρωμένη πρόταση ουσιαστικών αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο κρίσεων και προαγωγών των Αξιωματικών.

Ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που θα πρέπει να διασφαλίζει τόσο τη διαφάνεια και την αξιοκρατία των κρίσεων και προαγωγών, όσο και να εγγυάται την υπηρεσιακή εξέλιξη όλων ανεξαιρέτως των στελεχών σε συνάρτηση με το νέο ασφαλιστικό καθεστώς, δίνοντας τη δυνατότητα στους συναδέλφους να αποχωρούν με πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

Περιμένουμε αυτή τη φορά να επαληθεύσετε την δήλωσή σας « για προσήλωση σας στο συνεχή και καθημερινό διάλογο επί όλων των θεμάτων που απασχολούν το ΠΣ» ειδικά σε ένα τέτοιο ιδιαίτερα σημαντικό θέμα.