Για την καταλληλότητα των πυροσβεστικών – εκχιονιστικών μηχανημάτων

Η επίσημη απάντηση του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος

Συνάδελφοι

Πριν περίπου δύο μήνες η Ένωσή μας, από κοινού με την ΠΟΕΥΠΣ είχαμε απευθύνει προς τον κ. Αρχηγό του ΠΣ μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία προσαρτούν μηχανήματα εκχιονισμού, για την εκπλήρωση της αποστολής του ΠΣ, κατά τις περιόδους ισχυρής κακοκαιρίας.

Ειδικότερα ρωτούσαμε:

  • Αν οι Εκπαιδευτές – Εκγυμναστές των χειριστών – πυροσβεστικών υπαλλήλων, διέθεταν σχετική πιστοποίηση προς τούτο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία καθώς και αν υπάρχει σχετική αρμοδιότητα των εχόντων το δικαίωμα έκδοσης, της χορήγησης της σχετικής υπηρεσιακής άδειας χειρισμού των συγκεκριμένων εκχιονιστικών μηχανημάτων.
  • Αν τα μηχανήματα εκχιονισμού που χρησιμοποιεί το Πυροσβεστικό Σώμα, έχουν την απαραίτητη έγκριση τύπου και κυκλοφορίας.
  • Αν τα πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα μαζί με το προσαρτημένα μηχανήματα εκχιονισμού, ως ενιαίο οχήματα, έχουν λάβει την απαραίτητη έγκριση τύπου και κυκλοφορίας από την απαιτούμενη αρμόδια αρχή.

Το Αρχηγείο του ΠΣ με το υπ’ αριθ. 9227/01-03-2017 έγγραφό του, μας γνωστοποιεί τα ακόλουθα σχετικά με τα ερωτήματά μας:

  1. Η διαδικασία εκπαίδευσης και εξέτασης που ακολουθείται για την χορήγηση άδειας χειριστή ειδικών πυροσβεστικών οχημάτων σε υπαλλήλους του ΠΣ συμπεριλαμβανομένων και των εκχιονιστικών μηχανημάτων καθορίζονται από το άρθρο 9 του ΠΔ 349/1990.
  2. Οι λεπίδες αποχιονισμού δεν δύνανται να φέρουν “έγκριση τύπου και κυκλοφορίας” καθ ότι είναι (μη αυτοκινούμενα) μηχανήματα”, τα οποία εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας οδηγίας ΕΚ σχετικά με τα μηχανήματα (οδηγία 2006/42/ΕΚ). Το μηχάνημα κυκλοφορεί και λειτουργεί νόμιμα εντός της ΕΕ, όταν ο κατασκευαστής του έχει συντάξει την προβλεπόμενη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ και έχει επιθέσει τη σήμανση “CE” σε αυτό.
  3. Τα πυροσβεστικά οχήματα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για την πυροσβεστική υπηρεσία, εξαιρούνται σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/ΕΚ, από την υποχρέωση εξασφάλισης έγκρισης τύπου ΕΚ και τίθενται σε κυκλοφορία κατόπιν απόφασης του ΥΔΑ. Τα οχήματα αυτά δύνανται να φέρουν πρόσθετο εξοπλισμό προς υποβοήθηση του επιχειρησιακού τους έργου, εφόσον βεβαίως αυτά είναι τεχνικά επαρκή προς τούτο.
  4. Το ΠΣ χρησιμοποιεί πυροσβεστικά οχήματα με πρόσθετο εκχιονιστικό εξοπλισμό μόνο σε περιπτώσεις θεομηνιών και ιδίως δε κατά την επέλευση χιονοπτώσεων μεγάλης έντασης, οπότε το σύνολο του κρατικού μηχανισμού και των διαθέσιμων μέσων ενεργοποιείται και συνδράμει στην αντιμετώπιση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.