ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Προς Αν. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Ν. Τόσκα

Κοιν.: Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Ι. Καπάκη

Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο κ. Ι. Καρατζιά.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ

Με την γνωστή πλέον σε μας διαδικασία, πληροφορηθήκαμε την κατάθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας, στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για την τροποποίηση της παρ.3 του άρθρου 119 του Ν.4249/2014, που ρυθμίζει τα ζητήματα εκπαίδευσης και πιστοποίησης των εθελοντικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πολιτικής προστασίας.

Δυστυχώς παρότι ήταν γνωστό, τόσο τα χρονικά μεταβατικά όρια που έθετε ο εν λόγω Νόμος, δυστυχώς ουδεμία μέριμνα λήφθηκε για την έκδοση των απαραίτητων κανονιστικών πράξεων τόσο για τον Οργανισμό της Σ.Α. Π.Π. όσο και για την λειτουργία της Εθνικής Σχολής Πολιτικής Προστασίας.

Πέρα από την υπερδιετή υστέρηση ανάληψης πολιτικής πρωτοβουλίας, θα πρέπει να επισημανθεί, ότι σύμφωνα με την αρχική διάταξη του Νόμου, ακόμα και αυτή η σημερινή τροπολογία έρχεται με καθυστέρηση 4 μηνών, αφού η αρχική διάταξη του Ν.4249/2014 όριζε ότι «άπρακτη παρέλευση 2 ετών από την έναρξη ισχύος του νόμου, για την πιστοποίηση, συνιστά λόγο αυτοδίκαιης διαγραφής των Εθελοντών και Εθελοντικών Ομάδων από τα οικεία Μητρώα Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων.

Με δεδομένο ότι η ισχύς του νόμου άρχιζε 24 Μαρτίου 2014, η παραπάνω διαδικασία θα έπρεπε να είχε υλοποιηθεί μετά την 24η Μαρτίου 2016. Γεγονός που παρά το νόμο έως και σήμερα δεν ακολουθήθηκε. Τα παραπάνω σαφώς και ήταν γνωστά, αλλά στα πλαίσια του γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος για τα ζητήματα πολιτικής προστασίας και Πυροσβεστικού Σώματος, ακολουθήθηκε, η γνωστή πλέον σε μας, διαδικασία. Αξιότιμε κ Αν. Υπουργέ

Τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας και του εθελοντισμού, είναι μείζονος εθνικής και πατριωτικής σημασίας. Ο αποσπασματικός τρόπος παρεμβάσεων για την απλή και μόνο διαχείρισή της καθημερινότητας, ουδεμία συνεισφορά προσθέτει. Αναμέναμε ότι έστω και με τον γνωστό τρόπο, να καταθέτατε νομοθετική πρωτοβουλία για τον οργανισμό της Σ.Α. Π.Π. και τη έναρξη λειτουργίας της ΕΣΠΟΠ, αντί της κατάθεσης της συγκεκριμένης τροπολογίας που εξασφαλίζει τη συνέχιση στο διηνεκές της αιολικής υφιστάμενης κατάστασης. Εξακολουθούμε, μόνοι και έρμοι, να ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν στο άμεσο μέλλον ουσιαστικές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.