Για τη διαδικασία των εκλογών για τους εκπροσώπους στα Υπηρεσιακά Συμβούλια μεταθέσεων του ΠΣ

2016-12-06_1 2016-12-06_2 2016-12-06_3

Κύριε Αρχηγέ

Με το από 22-11-2016 έγγραφό μας σας είχαμε επισημάνει τα προβλήματα που είχαν προκύψει στη διαδικασία για τις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών στα υπηρεσιακά συμβούλια μεταθέσεων Αξιωματικών, μετά από τις καταγγελίες και των δύο συνδυασμών που μετέχουν στις προκύπτει σοβαρό ζήτημα συνέχισης της διαδικασίας. Στην ίδια παρέμβαση σας είχαμε επισημάνει και τις ενστάσεις μας για την αποσπασματική και αυτοσχεδιαστική έκδοση διαταγών που προσπαθούν με λάθος να αποκαταστήσουν το λάθος, καθώς και την ένστασή μας για την επιλογή της ημέρας της αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας. Τέλος σας είχαμε ζητήσει την προσωπική σας παρέμβαση για την αποκατάσταση της νομιμότητας στην εκλογική διαδικασία, που επί 20 έτη γίνεται απρόσκοπτα και με σεβασμό των προβλεπομένων διαδικασιών και την αποδοχή από σας των προτάσεων που σας κατέθεσαν οι δύο συνδυασμοί που μετέχουν στις εκλογές θα δώσει διέξοδο στο αδιέξοδο.

Στις 29 Νοεμβρίου μας κοινοποιήθηκε εκ νέου, νέα καταγγελία του ενός εκ των δύο συνδυασμών που μετέχουν στη διαδικασία, με την οποία θέτει μια σειρά από ενστάσεις για την συνέχιση της εκλογικής διαδικασίας. Παράλληλα περιήλθε εις γνώση μας η από 02-12-2016 απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία τροποποιεί διαδικαστικά ζητήματα στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, με άμεση εφαρμογή, έγγραφο το οποίο και σας επισυνάπτουμε, για την περίπτωση που δεν έχει ληφθεί υπόψη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΑΠΣ.

Κύριε Αρχηγέ,

επαναλαμβάνουμε την αίτηση της προσωπικής σας παρέμβασης για την αποκατάσταση και διασφάλιση της νομιμότητας στην εκλογική διαδικασία.