Προς : 1. Υπουργό Οικονομικών

          2.Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

ΚΟΙΝ.: 1. Πολιτικά κόμματα

Κύριοι Υπουργοί,

Η ψήφιση του «μνημονίου 3» επέβαλε μια σειρά άγριων περικοπών στο ήδη πενιχρό και τσεκουρωμένο από τα προηγούμενα μνημόνια πενιχρό μισθό μας. Από την πληρωμή του ερχόμενου μισθού (Ιανουαρίου) πέρα από την μηνιαία περικοπή του μισθού μας, θα έχουμε και την εξίσου αιματηρή περικοπή λόγω των αναδρομικών κρατήσεων από 01-08-2012.

Ειδικότερα με Υ.Α. προβλέφθηκε η παρακράτηση των αναδρομικών να γίνει σε από 2 έως και 12 δόσεις, ανάλογα το επιστρεφόμενο ποσό. Δυστυχώς το μέγιστο των 12 δόσεων, εφαρμόζεται μόνο στα πολύ μεγάλα ποσά, (άνω των 5000 ευρώ) με αποτέλεσμα ελάχιστοι συνάδελφοι να τύχουν αυτής της «διευκόλυνσης».

Κύριοι Υπουργοί,

Επειδή τα ποσά που θα περικοπούν από το μισθό του πυροσβεστικού προσωπικού από τον επόμενο μήνα και μέχρι να ξεπληρωθούν οι αναδρομικές κρατήσεις, είναι ιδιαίτερα μεγάλα, (από 182 έως και 793 ευρώ το μήνα), παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε τη σχετική Υπουργική Απόφαση και επεκτείνετε την παρακράτηση των αναδρομικών σε 12 δόσεις για όλους τους συναδέλφους.