Για τις μεταθέσεις του Πυροσβεστικού Σώματος

Aρ. Πρωτ. : 3432 // 01-12-2014

Σχετ: : Η από 21-11-2014 συνάντησή μας

Προς: Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Β. Κικίλια

Κύριε Υπουργέ

Ένα από τα θέματα της συζήτησής μας, της ως άνω σχετικής, ήταν και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο των μεταθέσεων του προσωπικού του πυροσβεστικού προσωπικού και ειδικότερα των Αξιωματικών του Π.Σ. Όπως σας επισημάναμε, το βασικό θεσμικό πλαίσιο των μεταθέσεων του προσωπικού είναι του 1996 και από τότε, πραγματοποιήθηκαν ελάχιστες τροποποιήσεις, μη ικανές να αντιμετωπίσουν τη σύγχρονη πραγματικότητα, τις ανάγκες του προσωπικού, την εξέλιξη της υπηρεσίας και σαφώς την δυσχερή οικονομική κατάσταση.

Πιστεύοντας την ειλικρινή σας διάθεση, όπως μας δηλώσατε, για να πράξετε έργο στον χώρο μας, που να μείνει χρόνια και μετά τη δική σας θητεία, αλλά και τη δική μας, περιμένουμε να ανοίξετε άμεσα τον διάλογο που να οδηγήσει το επόμενο χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση προ των επόμενων μεταθέσεων σε ένα καινούργιο, σύγχρονο σύστημα μεταθέσεων που να συνδυάζει την αρμονία μεταξύ των υπηρεσιακών αναγκών και της ομαλής και με μακρόχρονο προγραμματισμό του προσωπικού βίου των συναδέλφων.

Ο υφιστάμενος κανονισμός μεταθέσεων που ορίζεται από το Π.Δ. 170/1996, υπέστη μικρές τροποποιήσεις στη διάβα των ετών μέχρι σήμερα, χωρίς όμως τις ριζικές ζωτικές και φλέγοντες τροποποιήσεις για να συμπεριλάβει τους Πυροσβέστες πρόσληψης μετά την 65η εκπαιδευτική σειρά, τους 4000 συναδέλφους της νέας κατηγορίας των Π.Π.Υ., τους Αξιωματικούς εκ ιδιωτών πτυχιούχους, τους Αξιωματικούς από το βαθμό του Αντιπυράρχου και άνω. Συγκεκριμένα:

– Ο κανονισμός μεταθέσεων αντιμετωπίζει με εντελώς διαφορετικό τρόπο το πυροσβεστικό προσωπικό, ανάλογα του έτους πρόσληψής τους, δίνοντας σε άλλους το προνόμιο της μόνιμης παραμονής, σε άλλους τον περιορισμό της 8ετούς παραμονής, σε άλλους τη δυνατότητα μετάθεσης και σε άλλους όχι, σε άλλους τη δυνατότητα επιλογής τόπου συμφέροντος και αλλαγής του και σε άλλους, τους νεότερους όχι.

– Ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων Πυροσβεστών, έχει εγκλωβιστεί εδώ και χρόνια, κυρίως σε υπηρεσίες της νησιωτικής χώρας, καθότι για να μετατεθούν στην πόλη συμφέροντος τους, θα πρέπει να ισχύσουν συνδυαστικά και να προκύψει κενή οργανική θέση εκεί και να προηγηθεί πρόσληψη στην υπηρεσία που υπηρετούν. Αποτέλεσμα να μπορεί να μετατεθεί στην τυχόν κενή θέση συμφέροντός του, νεότερος συνάδελφος, νεοκατατασσόμενος, και ο ίδιος όχι.

– Το μεγάλο τρωτό στην λειτουργία του κανονισμού μεταθέσεων έγινε με την έναρξη της τριχοτόμησης του πυροσβεστικού προσωπικού, όπου 4.000 οργανικές θέσεις Πυροσβεστών, μετατράπηκαν σε ισάριθμες Π.Π.Υ. χωρίς να καθοριστούν που και πόσοι, σε ένα μοναδικό διοικητικό κατασκεύασμα, όπου καταργήθηκαν δηλ. θέσεις που ήταν συγκεκριμένες ανά ειδικότητα και πόλη και μετατράπηκαν σε «πανελλαδικής εμβέλειας» οριζόμενες, ή όπου υπηρετούσαν οι ΠΠΥ ως εποχικοί ή κατά την υπηρεσιακή ή άλλη βούληση για τους εξ ιδιωτών. Θεωρητικά τούτο θα ήταν προσωρινό, μέχρι την έκδοση νέου θεσμικού πλαισίου μεταθέσεων για το συγκεκριμένο προσωπικό. Όμως μέχρι σήμερα ακολουθήθηκε η παλαιά και δοκιμασμένη τακτική του «ουδέν μονιμότερου του προσωρινού».

– Αναφορικά με τους Αξιωματικούς του Π.Σ. ο υφιστάμενος κανονισμός μεταθέσεων, παρά τις κατά καιρούς δεσμεύσεις των πολιτικών ηγεσιών, έχει εξαιρέσει από την προστασία του, τους συναδέλφους από το βαθμό του Αντιπυράρχου και άνω, αφήνοντάς τους εκτιθέμενους στην άνευ όρων και ορίων μεταθετότητα, δυσχεραίνοντας την προσωπική τους ζωή και οδηγώντας τους πολλές φορές σε ανυπέρβλητα οικονομικά αδιέξοδα, ειδικά σήμερα την εποχή της γενικευμένης οικονομικής κρίσης. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ανώτεροι και ανώτατοι Αξιωματικοί του Π.Σ. που μετατίθενται, ειδικά σε Υπηρεσίες «δυσμενούς διαβίωσης» δεν έχουν καμία διευκόλυνση διαμονής, αντίστοιχη των συναδέλφων τους των Ε.Δ.

– Οι συνάδελφοι Αξιωματικοί που προσλαμβάνονται εξ ιδιωτών πτυχιούχων, προβλέπεται να τοποθετούνται σε Κεντρικές Υπηρεσίες και στις έδρες των ΠΕΠΥΔ, χωρίς όμως να καθορίζεται ούτε η συγκεκριμένη διαδικασία και το σημαντικότερο, εν συνεχεία η διαδικασία της μεταθετότητάς τους για την υπόλοιπη θητεία τους, Το ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπους συναδέλφους που θα ενταχθούν, στην κατηγορία των Διοικητικών Αξιωματικών.

– Επίσης ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα της εφαρμογής του κανονισμού αποτελεί η πρόβλεψη ότι η κατανομή των οργανικών θέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού γίνεται κατ’ έτος με μονοπρόσωπη απόφαση της ηγεσίας, αφήνοντας σαφώς περιθώρια για «δικαιολογημένη κριτική».

– Η κατανομή δεν εξετάζεται καν από τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια και δεν υπάρχει καμία υποχρέωση αιτιολογίας της συγκεκριμένης απόφασης, η οποία τουλάχιστο θα έπρεπε να συζητείται από το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού.

– Μια σειρά επίσης από δυσλειτουργίες και αναντιστοιχίες των πυροσβεστικών εξελίξεων του κανονισμού μεταθέσεων, παρότι έχουν εντοπιστεί από σχετικές επιτροπές, «φρέναραν» στην αναγκαία πολιτική πρωτοβουλία.

Κύριε Υπουργέ

Θέλοντας να συνεισφέρουμε σε αυτό που μας δηλώσατε, περί σοβαρού έργου που να διατηρηθεί στο χρόνο, περιμένουμε να πάρετε την πολιτική πρωτοβουλία και να κάνετε τη «διαφορά» θεσμοθετώντας ένα νέο σύστημα μεταθέσεων, σύγχρονο, δίκαιο, αξιοκρατικό που να αποκλείει τους εξωυπηρεσιακούς παράγοντες.

Εφαρμόστε την τελευταία διάταξη του προ ολίγων μηνών, Π.Δ.93/2014 και διαθέστε όλους τους νεοεξερχόμενους Πυροσβέστες στην ΠΕΠΥΔ Αττικής μέχρι τέλη Μαίου,δηλ.το χρόνο των επόμενων τακτικών μεταθέσεων.

Ανοίξτε το διάλογο αύριο και με την έλευση της νέας χρονιάς, να έχουμε ένα νέο σύστημα μεταθέσεων, σύγχρονο, δίκαιο, αξιοκρατικό που να ενσωματωθούν σε αυτό και οι νέοι αυτοί συνάδελφοι, οι οποίοι παράλληλα θα ξεκινήσουν την επαγγελματική εμπειρία τους για έξι ακόμα μήνες στους μάχιμους πυροσβεστικούς σταθμούς της Αττικής.

Οι ολοκληρωμένες προτάσεις της Ένωσής μας, σε αυτή την πρωτοβουλία σας, θα είναι άμεσα στη διάθεσή σας, προκειμένου να επιλυθεί το χρόνιο και φλέγον πρόβλημα του πυροσβεστικού προσωπικού και του πυροσβεστικού οργανισμού