Για το βραχυχρόνιο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών

Προς Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο κ. Ι .Καρατζιά

Κύριε Αρχηγέ

Με το υπ’ αριθ. 14783 Φ.400.30/4-3-2016 έγγραφο του ΑΠΣ ανακοινώνεται η πρωτοβουλία να υλοποιηθεί βραχυχρόνιο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών για 30 Αξιωματικούς στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στα Βίλλια Αττικής. Ενώ η πρόσκληση δηλώσεων συμμετοχής απευθύνεται προς τους συναδέλφους όλης της χώρας, επί της ουσίας απευθύνεται μόνο στους υπηρετούντες στην Αττική, αφού δηλώνεται ότι «οι συμμετέχοντες δεν θα δικαιωθούν εκτός έδρας αποζημίωση και οδοιπορικά έξοδα».

Κατόπιν των παραπάνω, επειδή έχουμε γίνει δέκτες ερωτημάτων από μέλη μας, παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί:

  1. Θα επιλεγούν συνάδελφοι για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και εκτός Αττικής και αν ναι, βάση ποιας νομοθετικής ρύθμισης δεν θα αποζημιωθούν εκτός έδρας και οδοιπορικών για την μετακίνησή τους για «υπηρεσιακούς λόγους»;
  2. Ποιες είναι οι εγκαταστάσεις του ΠΣ που αναφέρονται στο έγγραφο και είναι κατάλληλα εξοπλισμένες για να χρησιμοποιηθούν ως τόπος διαμονής των συναδέλφων Αξιωματικών;