ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ

ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Αριθμ. Πρωτοκ.: 2914 // 05-02 -2013

ΠΡΟΣ : Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκο Δένδια

ΚΟΙΝ. : Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη.

Κύριε Υπουργέ

Μετά την τελευταία νομοθετική ρύθμιση του Υ.Ε.Κ.Α.Π. προβλέφθηκε από 01-01-2014, νέος τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματός μας τόσο από το ΤΕΑΠΑΣΑ όσο και από Τ.Π.Δ.Υ. Από τις πρώτες εκτιμήσεις, διαφαίνεται ότι ο νέος τρόπος υπολογισμού θα επιφέρει περικοπές στα δικαιούμενα χρηματικά βοηθήματα, πλήττοντας ακόμα πιο άγρα το εισόδημα του πυροσβεστικού προσωπικού. Ενόψει της παραπάνω δυσμενούς κατάστασης, απευθυνόμαστε σε σας ζητώντας την προσωπική σας παρέμβαση, ειδικά για το επικουρικό μας Ταμείο «ΤΠΥΠΣ» του ΤΕΑΠΑΣΑ. Ο συγκεκριμένος Τομέας του Ταμείου, δεν έχει ελλείμματα, δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές και αναλογιστικά παρουσιάζει βιωσιμότητα. Επίσης θα πρέπει να επισημάνουμε ότι λόγω του ειδικού – εργασιακού – συνταξιοδοτικού μας καθεστώτος, το ΤΕΑΠΑΣΑ στο σύνολό του εξαιρέθηκε από το ΕΤΕΑ, αναγνωρίζοντας προφανώς η Πολιτεία αυτές τις ιδιαιτερότητες. Η παραπάνω διαμορφωθείσα κατάσταση, έχει δημιουργήσει αναταραχή στο πυροσβεστικό προσωπικό και σαφή κλίμα αβεβαιότητας και προβληματισμού.

Κύριε Υπουργέ,

Προκειμένου να αποκατασταθεί το κλίμα της εργασιακής σταθερότητας και να προληφθούν τυχόν «βίαιες» συνταξιοδοτήσεις συναδέλφων, που και το προσωπικό τους εισόδημα προφανώς θα ζημιώσουν, αλλά και τη βιωσιμότητα του Τομέα θα απειλήσουν, περιμένουμε από εσάς την ανάληψη σχετικής πρωτοβουλίας για την εξαίρεση του ΤΕΑΠΑΣΑ από την τελευταία Υ.Α. για τον υπολογισμό του εφάπαξ από 01-01-2014.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΠΣ – Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ

Ιωάννης Σταμούλης – Νικόλαος Αθάνατος