Για το θεσμικό πλαίσιο των κρίσεων και προαγωγών Αξιωματικών του ΠΣ

2016-09-21_1Συνάδελφοι

Σήμερα αντιπροσωπεία του ΔΣ της Ένωσής μας, συμμετείχε σε σύσκεψη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με θέμα τις διαδικασίες τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου κρίσεων και προαγωγών των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Από την πλευρά μας, διατυπώσαμε την πάγια θέση μας για την ανάγκη δημόσιας διαβούλευσης για τις όποιες αλλαγές, ύστερα από επεξεργασία σε ομάδα εργασίας με συμμετοχή εκπροσώπων των σωματείων.

Σε κάθε περίπτωση οι οποιεσδήποτε αλλαγές θα πρέπει να διασφαλίσουν την ομαλή και απρόσκοπτη εργασιακή εξέλιξη των συναδέλφων, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δεδομένα, τον σεβασμό της ιεραρχικής δομής και την επιλογή με ξεκάθαρα και διαφανή κριτήρια.

Στην σύσκεψη διαφάνηκε κλίμα συναντίληψης ως προς τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν, τις οποίες και αναμένουμε να υλοποιηθούν με σχετικές πολιτικές πρωτοβουλίες.