Για το ωράριο εργασίας των συμβασιούχων πυροσβεστών

2016-06-08

ΠΡΟΣ ΑΡΧΗΓΟ ΠΣ Αντιστράτηγο κ. Ι. Καρατζιά

Μετά την δημοσιοποίηση της συλλογικής σύμβασης εργασίας που υπογράφηκε μεταξύ του ΠΣ και της ΠΟΠΥΣΥΠ γίναμε αποδέκτες πολλών ερωτημάτων από μέλη της Ένωσής μας-Διοικητές ΠΥ σχετικά με το ωράριο εργασίας των συμβασιούχων Πυροσβεστών. Συγκεκριμένα από τα παραπάνω προκύπτουν πρακτικά ζητήματα που δημιουργούν δυσλειτουργία στην διεξαγωγή της υπηρεσίας και διοικητικές επιπλοκές με ότι αυτό σημαίνει για την εργασιακή ομαλότητα στον πυροσβεστικό οργανισμό.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν κυρίως έχουν να κάνουν με το πεδίο εφαρμογής της ως άνω συλλογικής σύμβασης εργασίας, η οποία καλύπτει μόνο τα μέλη της συγκεκριμένης οργάνωσης και όχι το σύνολο των συμβασιούχων συναδέλφων που είτε είναι σε άλλα σωματεία ή δεν είναι σε κανένα. Το παραπάνω γεγονός δυσχεραίνει επί της ουσίας το έργο των Διοικητών- εκπροσώπων του εργοδότη (ΠΣ) οι οποίοι καλούνται να εξερευνήσουν ποιοι από τους συναδέλφους συμβασιούχους είναι εγγεγραμμένοι σε σωματεία μέλη της ως άνω οργάνωσης και για αυτούς να κινήσουν τη σχετική οριζόμενη διαδικασία ώστε να μπορούν να εργάζονται 15ωρο και ποιοι δεν ανήκουν, οι οποίοι να εργάζονται 7,5 ωρο.

Αποτέλεσμα των παραπάνω, το οποίο ήταν γνωστό ως πρόβλημα μια και η προηγούμενη σύμβαση είχε λήξει εδώ και καιρό είναι να μετατοπίζεται το πρόβλημα στους κατά τόπο συναδέλφους – Διοικητές, οι οποίοι μαζί με όλα τα άλλα προβλήματα πρέπει να ακροβατήσουν σε ένα περιπλεγμένο διοικητικό τοπίο, με τις όποιες νομικές συνέπειες.

Κύριε Αρχηγέ

Παρακαλούμε για την άμεση προσωπική σας παρέμβαση για την “κεντρική και ορθά νομική επίλυση” του προβλήματος, ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα ενιαία. Αρκούν τα χρόνια και δυσεπίλυτα προβλήματα του ΠΣ που κάνουν τη δουλειά μας δύσκολη. Δεν χρειάζονται άλλα.