Δίπλα στους Εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος

Στις 24 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η 2η κοινή συνεδρίαση της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος και της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος στις εγκαταστάσεις του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πεντέλης.

Στη συνεδρίαση εξετάστηκε η πορεία του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη και των υφιστάμενων προβλημάτων του εθελοντικού πυροσβεστικού προσωπικού. Κοινή αποδείχτηκε η διάθεση για τον σχεδιασμό κοινών δράσεων προβολής των προβλημάτων επιδιώκοντας την δρομολόγηση λύσεων. Τέλος, στο πλαίσιο της συνεδρίασης οι εκπρόσωποι της ΠΟΕΥΠΣ και της ΕΑΠΣ είχαν επίσης την ευκαιρία να ενημερωθούν και από τους προϊσταμένους των Εθελοντικών ΠΥ Πεντέλης, Κέας, Ύδρας και Καλύμνου για τα ιδιαίτερα τοπικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.