Δελτία υπηρεσιακής ταυτότητας πυροσβεστικού προσωπικού

Αρ. Πρωτ. : 3061/8-10-2013

Προς : Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
Κοιν. : Γραφείο Υπουργού Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
…………Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
 

Κύριε Αρχηγέ

Τα υπηρεσιακά δελτία  ταυτότητας  του πυροσβεστικού προσωπικού, καθορίστηκαν το 1995 με σχετική  Κ.Υ.Α. Ο  συγκεκριμένος τύπος δελτίου  υπηρεσιακής ταυτότητας, που είναι και η μόνη που διαθέτει το προσωπικό του Π.Σ. δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι δεν αποτελεί ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρίσιμο  στις εξόδους – εισόδους, τόσο της χώρας μας όσο και των υπολοίπων χωρών της Ε.Ε. Με αυτό τον τρόπο ο Πυροσβεστικό υπάλληλος είναι ο μόνος Έλληνας Πολίτης που χρειάζεται διαβατήριο για την κίνηση του στις χώρες της Ε.Ε. Πέρα από το εξωφρενικά άνισο  αυτής της κατάστασης, ακόμα και για μετακινήσεις υπηρεσιακού χαρακτήρα, απαιτείται η έκδοση διαβατηρίου.

Σας παρακαλούμε όπως άμεσα προχωρήσετε σε πρόταση θεσμικής ρύθμισης, ώστε στο πυροσβεστικό προσωπικό να χορηγηθούν σύγχρονα και αποδεκτά  ως ταξιδιωτικά έγγραφα  Υπηρεσιακά Δελτία Ταυτότητας.