«Δημιουργική ασάφεια» και στην κατανομή της υπηρετούσας δύναμης του πυροσβεστικού προσωπικού

Ζητήματα νομιμότητας στη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων του 2017

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταθέσεων, το Δεκέμβριο εκάστου έτους, με μεταβιβασμένη αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, γίνεται η κατανομή της συνολικής υπηρετούσας δύναμης του Πυροσβεστικού Σώματος, με τις λειτουργούσες Υπηρεσίες αυτού τόσο στο σύνολο, όσο και κατά βαθμούς για Αξιωματικούς. Βασική προϋπόθεση της κατανομής είναι η υποχρεωτική πρόβλεψη όμοιας δύναμης σε όμοιας τάξης ανεξάρτητους Σταθμούς (ΠΔ 170/1996 (Α΄31) αριθ. 11 παρ.1 ως ισχύει σήμερα). Η απόφαση της κατανομής καθορίζει ουσιαστικά και τις τακτικές μεταθέσεις κάθε έτους, μιας και με βάση την κατανομή της υπηρετούσας δύναμης συντάσσεται ο πίνακας κενών θέσεων ανά υπηρεσία και βαθμό αλλά και οι υπεράριθμοι υπηρετούντες ανά Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Δυστυχώς για συνεχόμενη φορά, βλέπουμε την επανάληψη διοικητικής αρρυθμίας που προδιαθέτει για έμφραγμα τον πυροσβεστικό οργανισμό. Ειδικότερα με την υπ. αριθ. 91231 Φ102.2 // 30-12-2016 Απόφαση ΑΠΣ, δεν τηρήθηκε η συγκεκριμένη διάταξη και ειδικότερα, ανά βαθμό συνολικά κατανέμονται:

  • 59 θέσεις Πυράρχων,
  • 126 θέσεις Αντιπυράρχων,
  • 353 θέσεις Επιπυραγών, ενώ η υπηρετούσα δύναμη στο χρόνο κατανομής είναι 309,
  • 567 ενιαίες θέσεις Ανθυποπυραγών – Υποπυραγών – Πυραγών, ενώ η υπηρετούσα δύναμη στο χρόνο κατανομής είναι 766 άτομα.

Μετά την τελευταία χωρίς διάλογο τροποποίηση του κανονισμού μεταθέσεων, βγήκε νέα απόφαση κατανομής της υπηρετούσας δύναμης, σύμφωνα με την οποία ανά βαθμό συνολικά κατανέμονται:

  • 59 θέσεις Πυράρχων,
  • 129 θέσεις Αντιπυράρχων, ενώ η υπηρετούσα δύναμη στο χρόνο κατανομής είναι 309,
  • 363 θέσεις Επιπυραγών, ενώ η υπηρετούσα δύναμη στο χρόνο κατανομής είναι 309,
  • 571 ενιαίες θέσεις Ανθυποπυραγών – Υποπυραγών – Πυραγών, ενώ η υπηρετούσα δύναμη στο χρόνο κατανομής είναι 766 άτομα.

Επίσης αυξάνει κατά 24 συνολικά άτομα για όλες τις κατηγορίες προσωπικού (αρχική κατανομή 8256 τελική 8274)

Με βάση την δημοσίευση των ΠΔ για ίδρυση νέων ΠΥ ορθώς έπρεπε να εκδοθεί νέα απόφαση κατανομής της υπηρετούσας δύναμης, με αντίστοιχη όμως εξουσιοδοτική διάταξη μετά από την τροποποίηση του κανονισμού μεταθέσεων, η οποία θα έδινε κατανομή στις νέες ΠΥ με βάση την τάξη αυτών που έντεχνα δεν καθορίσθηκε στο ΠΔ ίδρυσης τους. Το τραγελαφικό στην νέα κατανομή είναι ότι όπου εξυπηρετούνται συμφέροντα ο ΝΟΜΟΣ συμφέροντος γίνεται πόλη και ΠΥ όπως πχ αυτό του ΠΚ Θήρας και της ΠΥ Α/Δ Θήρας. Επίσης να επισημανθεί ότι κατά το άρθρο 19 του κανονισμού «μαζί με τον πίνακα κενών θέσεων Αξιωματικών θα έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου».

Τα παραπάνω, συνέχεια των εκτάκτων μεταθέσεων, συνεχίζουν τον κύκλο της αναζήτησης του δικαίου, από τους συναδέλφους που θίγονται και η συνέχεια μοιραίως θα δίνεται στην Ελληνική Δικαιοσύνη. Να τονίσουμε για άλλη μια φορά ότι η διοικητική ευθύνη των υπηρεσιακών παραγόντων, είναι πολύπλευρη και όπως έλεγε ο διαχρονικός Η. Μπέτσιος, στους βαθμοφόρους του Σώματος, η αρμοδιότητα ανατίθεται, η ευθύνη αναζητείται.

Για το ΔΣ της ΕΑΠΣ

Ο Πρόεδρος – Γιάννης Σταμούλης

Ο Γεν. Γραμματέας – Τάσος Μανιάτης