Δημοσιοποίηση της Συμφωνίας Πυροσβεστικού Σώματος και Fraport

Προς Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
Αντιστράτηγο κ. Β. Καπέλιο

Κύριε Αρχηγέ
Εδώ και αρκετούς μήνες που εισήλθε στα πυροσβεστικά τεκταινόμενα η προοπτική της παροχής υπηρεσιών πυρόσβεσης – διάσωσης στα περιφερειακά αεροδρόμια, προκλήθηκαν μια σειρά από διοικητικές πράξεις και τετελεσμένα που δημιούργησαν αλλαγές και νέα δεδομένα στο Πυροσβεστικό Σώμα και το πυροσβεστικό προσωπικό. Αλλαγές που συνίστανται από την ίδρυση Νέων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, πρόβλεψη πληρωμής αποζημιώσεων από τα αντισταθμιστικά της σύμβασης με την εταιρία – εκμεταλλευτή των αεροδρομίων, αλλαγή του κανονισμού μεταθέσεων και δεκάδες μεταθέσεις συναδέλφων, εκτάκτως και βιαίως προκειμένου να στελεχωθούν οι νέες αυτές πυροσβεστικές υπηρεσίας των αεροδρομίων.

Και ενώ όλα αυτά τα καινοφανή εξελίσσονται με ταχύτατο τρόπο, χάρην της επίσπευσης της έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της νέας ιδιοκτησίας των περιφερειακών αεροδρομίων, παραμένει άγνωστη η ίδια η Σύμβαση του Πυροσβεστικού Σώματος με την εταιρία Fraport – Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρία.

Επανερχόμαστε στο αίτημα μας, όπως σας το μετέφερε και το μέλος του ΔΣ της ΕΑΠΣ στην τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού, για την δημοσιοποίηση της παραπάνω Σύμβασης.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος – Γιάννης Σταμούλης

Ο Γεν. Γραμματέας –  Τάσος Μανιάτης