Διαφάνεια και νομιμότητα στην διαδικασία προσλήψεων Πυροσβεστών 5ετούς θητείας

Αρ. Πρωτ. : 2535 // 27-12-2011

Προς :   1. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

2. Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη

3. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

4. Πολιτικά Κόμματα

5. Α.Σ.Ε.Π.

6. Ν.Σ.Κ.

7. Μ.Μ.Ε.

 Κύριε Υπουργέ,

Συνεχίζοντας την δι’ αλληλογραφίας επικοινωνία μας, μιας και τόσους μήνες πλέον από την υπουργοποίησή σας στο Υπ.ΠΡΟ.ΠΟ., στη διάρκεια δύο πλέον κυβερνήσεων, δεν έχετε βρει το χρόνο να συναντήσετε την Ένωσή μας, σας εκφράζουμε για άλλη μια φορά δημόσια την δυσαρέσκειά μας για τη συνεχιζόμενη και σταθερή πλέον πολιτική απαξίωσης του ΠΣ και μεταφοράς των δικών σας ευθυνών στα στελέχη του ΠΣ. Ειδικότερα, έγκαιρα είχαμε εκφράσει τις ιδιαίτερες ενστάσεις και ανησυχίες μας για την προώθηση κρυφίως από τον δημόσιο διάλογο, νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικά με τις προσλήψεις προσωπικού στο ΠΣ.

Από τον περσινό Νοέμβριο, σας είχαμε στείλει πολυσέλιδη επιστολή, επισημαίνοντας τα ολέθρια κενά για τη φυσιογνωμία και τη λειτουργικότητα του Π.Σ. που θα προέκυπταν από το σχέδιο Νόμου που προωθούσατε για το θεσμό των 5ετών Πυροσβεστών. Ενστάσεις που είχαν ως στόχο τη βελτίωση του νομοθετήματος, αλλά και την βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας του ΠΣ με την ενσωμάτωση με συγκεκριμένα κριτήρια των συμβασιούχων Πυροσβεστών, στον πυροσβεστικό οργανισμό.

ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΣ ΕΡΙΦΘΗΣΑΝ ΣΤΗΝ «ΠΥΡΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ΕΣΤΙΑΣ».

Αυτές τις μέρες βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση του διαγωνισμού για την πρόσληψη 4000 Πυροσβεστών 5ετούς θητείας σε ολοκλήρωση της πολιτικής σας πρωτοβουλίας. Δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε για το πρόχειρο του νομοθετήματος και του εγχειρήματος γενικότερα. Παρακολουθούμε δεκάδες δημοσιευμάτων και κοινοβουλευτικών ερωτήσεων για τα διαπιστούμενα κενά και παραλείψεις των διαδικασιών τις οποίες και προφανώς αποδέχεστε με τα πολυσέλιδα απολογητικά Δελτία Τύπου που εκδώσατε τις τελευταίες ημέρες.

Σε κάθε περίπτωση επειδή αποτελεί και δική μας θέση, η εργασιακή αποκατάσταση των συμβασιούχων Πυροσβεστών, αλλά και επειδή είναι αναγκαία η πρόσληψη προσωπικού στο ΠΣ θα πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία, με επανάληψη όμως των διαδικασιών που σχετίζονται με τη διαφάνεια και τη νομιμότητα. Να σας υπενθυμίσουμε ότι τα στελέχη του ΠΣ στο παρελθόν, προς τα τέλη της δεκαετίας του 90, πάλι επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, φορτώθηκαν στην πλάτη τους δικαστικές και διοικητικές εμπλοκές, υπηρετώντας πολιτικές παρόμοιων διαδικασιών πρόσληψης, από τις οποίες βρέθηκε το ΠΣ στη δίνη των λεγόμενων τότε «ΜΑΙΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ».

Χαρακτηριστικό των ανησυχιών της επανάληψης των ίδιων γεγονότων και σήμερα, αποτελεί και η θέση που διατυπώνεται στην από 21-12-2011 δήλωσή σας, ότι : «ο έλεγχος της εγκυρότητας των δικαιολογητικών αποτελεί αρμοδιότητα των επιτροπών παραλαβής των δικαιολογητικών». Αυτός ο έλεγχος, όπως είμαστε σίγουροι ότι καλά γνωρίζετε, δεν μπορούσε να γίνει και δεν έγινε από τους συναδέλφους που παρελάμβαναν κατά εκατοντάδες τα έγγραφα δικαιολογητικά, από τους χιλιάδες υποψηφίους, την ώρα κατάθεσης αυτών. Άλλωστε μόνο ο οπτικός έλεγχος δεν μπορεί να διασφαλίσει την γνησιότητα και την εγκυρότητα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από άλλες υπηρεσίες.

Να προσθέσουμε ότι η διαδικασία και ο τρόπος ελέγχου εγκυρότητας-γνησιότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών δεν είχε προβλεφθεί. Επίσης από μόνες τους αυτές οι Επιτροπές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν δύνανται να αλληλογραφούν με τις εκδούσες, των δικαιολογητικών, Υπηρεσίες.

 Κύριε Υπουργέ.

Πέρα άλλων παραλείψεων της διαγωνιστικής διαδικασίας και των όποιων αρνητικών αποτελεσμάτων της σχετικής πολιτικής σας επιλογής, για να διασφαλιστούν τα μέλη μας και συνάδελφοι που συμμετείχαν στις επιτροπές παραλαβής δικαιολογητικών του διαγωνισμού, αλλά και για να διασκεδαστούν οι όποιες αμφισβητήσεις της διαφάνειας των διαδικασιών, δώστε τώρα εντολή, να υλοποιηθούν άμεσα διοικητικές πράξεις (προς τις Εκδούσες Αρχές) ελέγχου εγκυρότητας – γνησιότητας των εγγράφων των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τους φέροντες ως επιτυχόντες.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *