Διεθνής Ημέρα Μείωσης Φυσικών Καταστροφών

2014-10-14Η 13η Οκτωβρίου καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1989, ως Διεθνής Ημέρα Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών, με το σκεπτικό ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατον να κυριαρχήσει στις δυνάμεις της φύσης, είναι όμως δυνατόν να μειώσει τις καταστροφικές τους συνέπειες.

Αυτές οι καταστροφές ορίζουν τον αντίκτυπο των φυσικών δυνάμεων στις ανθρώπινες δραστηριότητες και τον βαθμό ευαισθησίας των δραστηριοτήτων της κοινωνίας στις απώλειες και τις ζημιές. Το ακραίο της εκδήλωσης αυτών των καταστροφών, τα τελευταία χρόνια, έδειξαν ότι η οργάνωση των συστημάτων διαχείρισης και αντιμετώπισης κινδύνων και καταστροφών είναι ανεπαρκή και αναποτελεσματικά με αποτελέσματα τραγικά, τόσο σε ανθρώπινες ζωές, όσο και σε υλικές ζημιές.

Η μόνη άμυνα της κοινωνίας μας έγκειται στην οργάνωση με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο, του μηχανισμού πολιτικής προστασίας, με τέτοιο τρόπο που να προετοιμάζει να αποκρούει και να αποκαθιστά όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα τα αποτελέσματα των καταστροφών. Ένα μηχανισμό που απαιτείται να έχει μια διαρκή προσαρμογή στο είδος και το εύρος των απειλών σε συνδυασμό με την μορφή και την πολυπλοκότητα της προς προστασία κοινωνίας μας.

Ένα μηχανισμό που θα πρέπει άμεσα να ανταποκρίνεται στην αποτελεσματική διαχείριση του συνόλου των καταστροφών καθότι η συνολική τους επίδραση λειτουργεί πολλές φορές ασύμμετρα.

Ένα μηχανισμό που για να ανταποκρίνεται στο εύρος της εκδήλωσης των ακραίων καιρικών φαινομένων έχει την ανάγκη με γρήγορες αλλαγές να προσαρμόζει τη σχεδίαση της αντιμετώπισης τους και να περιλαμβάνει τις βέλτιστες πολιτικές, πρακτικές και προγράμματα που να μπορούν να μετριάσουν τις ζημίες.

Η ΕΑΠΣ εκπροσωπώντας τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, του κύριου επιχειρησιακού φορέα της πολιτικής προστασίας της χώρας, με την ευκαιρία της σημερινής μέρας, εκφράζει την αγωνία της για την θωράκιση και ενίσχυση του συνολικού πλέγματος της πολιτικής προστασίας της χώρας.

Η συνολική και αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών καταστροφών χρειάζεται να ανέλθει στην προτεραιότητα πολιτείας και κοινωνίας. Και σε αυτή την ανυπολόγιστη αξία της ασφάλειας δεν μπορεί να υπολογίζεται το κόστος