Εγκαίνια των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηλείας

Εγκαίνια των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηλείας

Στα εγκαίνια των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηλείας παρευρέθηκε η Ε.Α.Π.Σ., η οποία εκπροσωπήθηκε απο τον πρόεδρο Κωνσταντίνο Τσίγκα και το μέλος Δ.Σ. Απόστολο Φλώρο.

Οι νέες αυτές κτιριακές εγκαταστάσεις θα καλύψουν τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες και θα αποτελέσουν περιβάλλον ποιότητας για την καθημερινότητα του προσωπικού με τις πλέον κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης για όλους τους συναδέλφους.