Εγκλήματα εμπρησμού – η εγκληματολογική έρευνα

Εγκλήματα εμπρησμού. Η εγκληματολογική έρευνα 

ΓΚΟΥΡΜΠΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

Εκδόσεις: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα
ISBN: 978-960-15-2660-7

Το σύγγραμμα, σύμφωνα και με το προλογικό σημείωμα του συγγραφέα, φιλοδοξεί, να καταστεί ένας πολύτιμος και χρήσιμος “οδηγός” στα χέρια, τόσο όσων θεσμικά ασχολούνται με τη διερεύνηση των εγκλημάτων εμπρησμού, όπως οι Ανακριτικοί Υπάλληλοι, Πραγματογνώμονες και Τεχνικοί Σύμβουλοι, όσο και αυτών που ασχολούνται, από οποιαδήποτε θεσμική θέση, είτε με την κρίση των υποθέσεων που αφορούν τα εγκλήματα εμπρησμού, όπως οι Δικαστές και Εισαγγελείς, είτε γενικά, εμπλέκονται σε όλα τα στάδια των σχετικών με τα ίδια εγκλήματα ποινικών υποθέσεων, όπως οι Δικηγόροι (ως συνήγοροι υπεράσπισης ή πολιτικής αγωγής).

Ειδικότερα, επιχειρείται μια προσπάθεια προσέγγισης της έρευνας όλων των ειδών πυρκαγιών, από μια άλλη διαφορετική από την ισχύουσα σήμερα οπτική και πρακτική, η οποία στηρίζεται σε αρχές, σύγχρονες μεθόδους, τεχνικές και διαδικασίες, επιστημονικά αναγνωρισμένες διεθνώς και φυσικά πάνω από όλα, δικαστικά παραδεκτές για την ορθότητα και βασιμότητα τους, για περισσότερο ασφαλή και αξιόπιστα συμπεράσματα και ορθές νομικά κρίσεις.