εθνικό μητρώο επιτελικών στελεχών δημόσιας διοίκησης

Εξαίρεση του πυροσβεστικού προσωπικού από το σχεδιαζόμενο εθνικό μητρώο επιτελικών στελεχών δημόσιας διοίκησης

ΠΡΟΣ:

  1. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Π. Κουρουμπλή.
  2. Αν. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Ν. Τόσκα
  3. Πολιτικά κόμματα

Κύριε Υπουργέ

Με το σχέδιο νόμου «για το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών στελεχών Δημόσιας Διοίκησης» που κατήρτισε το Υπουργείο και συζητείται στην Βουλή, συνίσταται το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι για την κάλυψη των διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης.

Στις προβλεπόμενες διατάξεις του Σ.Ν. που καθορίζουν την εγγραφή στο συγκεκριμένο μητρώο, δυστυχώς δεν περιλαμβάνονται στην παρ.1α, τα εν ενεργεία στελέχη του ΠΣ και των ΣΑ εν γένει. Το ίδιο δυστυχώς επαναλαμβάνεται και στην παρ.1δ, όπου δίνεται η δυνατότητα ένταξης στο μητρώο, απόστρατων αξιωματικών, με προσόν την αποφοίτηση από κλαδικές επιμορφωτικές σχολές των ΕΔ αποκλείοντας με αυτό τον τρόπο απόστρατους αξιωματικών του ΠΣ και των ΣΑ εν γένει.

Πιστεύοντας τα ανωτέρω διέλαθαν του συντάκτη του νομοσχεδίου, γι’ αυτό παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε την σχεδιαζόμενη διάταξη «αναλογικά», ως ακολούθως:

– στην παρ. 1.α. να προστεθεί περίπτωση (ε): Στελέχη των ΣΑ απόφοιτοι των Σχολών Επιμόρφωσης των Ακαδημιών τους, έχοντας διατελέσει επί τρία (3) τουλάχιστον έτη Προϊστάμενοι Τμημάτων –Διευθύνσεων των Επιτελείων των Αρχηγείων ή των Περιφερειακών Διοικήσεων ή δέκα (10) τουλάχιστον έτη Διοικητές ή Προϊστάμενοι.

– Στο τέλος της παρ.1δ να προστεθεί: των Σχολών Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης των Ακαδημιών των ΣΑ.