Εκκληση για τη διασφάλιση της νομιμότητας και ομαλότητας στο Πυροσβεστικό Σώμα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

(πηγή δικαίου πλέον*)

Με την από 09-02-2017 παρέμβασή μας προς την πολιτική και πυροσβεστική ηγεσία εκφράσαμε την αγωνία μας για την πρωτοφανή αντιμετώπιση τόσο των 4000 συναδέλφων ΠΠΥ όσο και την διοικητική οριοδρομία του πυροσβεστικού μηχανισμού και κυρίως των συναδέλφων Διοικητών των ΠΥ σε όλη την χώρα που θα καλούντο σήμερα να αντιμετωπίσουν αυτό που η ηγεσία δεν αντιμετώπισε όταν θα έπρεπε. Στην παρέμβαση μας ζητούσαμε να δοθεί υπεύθυνη και νόμιμη οδηγία για την διαχείριση του προβλήματος.

Λίγες ώρες μετά, η πυροσβεστική ηγεσία προσπάθησε να διαχειριστεί το πρόβλημα και να μετατρέψει σε υπηρεσιακή πράξη την απραξία της πολιτικής ηγεσίας, περιπλέκοντας δυστυχώς ακόμα περισσότερο τα πράγματα χωρίς να απαντάει με κανένα από τους δύο τρόπους.

Με την υπ΄ αριθμ. 9004Φ.200.1/09-02-2017 Διαταγή του ΑΠΣ, εντέλλονται οι Υπηρεσίες για την χορήγηση κανονικών αδειών και ημερήσιων αναπαύσεων στους συναδέλφους ΠΠΥ που κρίθηκαν ικανοί για μονιμοποίηση και για ορισμό σε υπηρεσία των συναδέλφων ΠΠΥ που κρίθηκαν ότι θα ανανεώσουν την πενταετία. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι υπάρχει και μια κατηγορία ΠΠΥ που ξεχάστηκε πλήρως, οι απορριφθέντες και από τις δύο παραπάνω κατηγορίες.

Η συγκεκριμένη Διαταγή, δεν είναι η Απόφαση του άρθ. 4 της Υ.Α 13727 οικ. Φ. 109.1/09-06-2016. Τα αναφερόμενα ως σχετικές διαταγές του ΑΠΣ στην 09-02-2017 Δ/γή του Αρχηγού είναι απλές κοινοποιήσεις πρακτικών των Συμβουλίων κρίσεις για μονιμοποίηση των ΠΠΥ και δεν παράγουν υποχρεώσεις διοικητικής υπαγωγής προς τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.

Επίσης να επισημάνουμε ότι δεν οφείλονται ημερήσιες αναπαύσεις στους ΠΠΥ στο σύνολο τους (Γνωμοδότηση 401/2014 ΝΣΚ), και είναι δυνατή η χορήγηση κανονικής άδειας (Γνωμοδότηση 239/2016 ΝΣΚ), εφόσον υφίσταται η χρονική διάρκεια απασχόλησης, χωρίς βέβαια μέχρι σήμερα να καθορίζεται υποχρεωτικός χαρακτήρας της χορήγησης από τον έχοντα την αρμοδιότητα.

Επίσης αναφέρεται χωρίς διευκρίνιση σε σχέση με τους κυρωμένους πίνακες επιτυχίας, ότι, για 389 άτομα η πρόσληψη που έγινε με τις ΠΥΣ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.12/33/ΟΙΚ.13901/14-07-2011, ολοκληρώνεται το 2021, δηλαδή η αρχική 5ετία με την κάλυψη κενών θέσεων ολοκληρώνεται το 2021 και εάν υπάρξει αναβίωση πινάκων μέχρι την συνταξιοδότηση των εργαζομένων που ίσως αποτελεί και δρομολόγηση οριστικής επίλυσης του εργασιακού (δηλαδή θητεία χωρίς ημερομηνία λήξης;).

Πέρα από τα παραπάνω βλέπουμε να διαμορφώνεται μια νέα «πηγή νόμου και εξουσιαστικής ισχύς» που παράγεται από Δελτία τύπου Υπουργείων, που προαναγγέλλουν νομοθετικές ρυθμίσεις και αυτό αντιμετωπίζεται γνωσιο-θεωρητικά, ως «πραγματικό γεγονός » και μάλιστα με κανονιστική υφή.

Προφανώς η νέα αυτή πηγή δικαίου, προϋπάρχει, ως πραγματική ισχύς εξουσίας, λογικά του Συντάγματος ακόμη και του κράτους, και μπορεί να νοηθεί ανεξάρτητα και από τα δύο, παρόλο που ως λόγο ύπαρξής της έχει τη δημιουργία κράτους και Δικαίου.

Τέτοιες μορφές εξουσίας, συνήθως, ακολουθούν, μεγάλων ιστορικών ανατροπών, όπου η βούληση και μόνο των συντελεστών τους, δημιουργούν μια νέα, εκ του μηδενός, συνταγματική τάξη ή καταργούν την παλιά αντικαθιστώντας την με νέα».

Πέρα από τον συγκλονισμό της ιστορική στιγμής, οι «συμβατικές και απολύτως ρεαλιστικές ανάγκες της πυροσβεστικής πραγματικότητας» μας κάνουν να περιμένουμε πλέον την παρέμβαση του νομικού κόσμου της χώρας και την πολιτική παρέμβαση του ίδιου του κυρίου Πρωθυπουργού της χώρας, άμεσα για την διασφάλιση της νομιμότητας και ομαλότητας του Πυροσβεστικού Σώματος, του κεντρικού επιχειρησιακού βραχίονα της πολιτικής προστασίας της χώρας.

Δυστυχώς η δέηση μας προς τον Άγιο Χαράλαμπο που εορτάζει σήμερον για την μεσιτεία του να δοθεί μια ¨φωτισμένη λύση” στο πρόβλημα δεν τελεσφόρησε. Θα την επαναλάβουμε σήμερα δεόμενοι και στους Άγιους Δισμύριοιυς (20.000) οι οποίοι κάηκαν δια την ομολογία της πίστεως τους από τους ειδωλολάτρες.

«Θείον στράτευμα, πόλις αγία, περιούσιος λαός Κυρίου, ανεδείχθητε δισμύριοι Μάρτυρες, τη γαρ αγάπη αυτού δροσιζόμενοι, δια πυρός τον αγώνα ηνύσατε. Αλλ’ αιτήσασθε, ελέους σοφοί τον πρύτανιν, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.»