Εκπαίδευση για την βασική υποστήριξη ζωής

Μετά από συνεννόηση της ΕΑΠΣ και της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, μια ομάδα τεταρτοετών Δοκίμων Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, εκπαιδεύτηκαν στο BLS (basic life support – βασική υποστήριξη ζωής), πιστοποιημένη από το ERC – European Resuscitation Council και από την HCS (Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία) (ΟΕ ΚΑΡΠΑ /Εντατικής Θεραπείας και ΟΕ Νοσηλευτικής στην Καρδιολογία).

Για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας επιμελήθηκε τα μέγιστα ο συνάδελφος Γενικός Γραμματέας της ΠΕΕΠΣ Δημήτρης Ζέρβας, ο οποίος παρέδωσε και την πλακέτα της ΕΑΠΣ στον Υπεύθυνο εκπαιδευτικών προγραμμάτων της εταιρίας, τον Επεμβατικό Καρδιολόγο Γιώργο Λάτσιο.