Εναέρια μέσα Πυροσβεστικού Σώματος, υπηρεσία αιχμής της Πολιτικής Προστασίας της χώρας

Προς

  1. Υπουργό Εσωτερικών κ. Π. Σκουρλέτη
  2. Αν. Υπουργό Εσωτερικών κ. Ν. Τόσκα
  3. Πολιτικά Κόμματα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
  2. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί

Πληροφορηθήκαμε ότι στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο “Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων” συμπεριλήφθηκε τροπολογία με την οποία προβλέπεται η Συγχώνευση των Υπηρεσιών Εναερίων Μέσων ΕΛΑΣ και Πυροσβεστικού Σώματος σε ενιαία κεντρική αυτοτελή Υπηρεσία.

Καταρχήν θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση έρχεται να υλοποιήσει άλλη μια ρύθμιση του Ν.4249/2014, νόμου που κατά τις προεκλογικές δεσμεύσεις θα καταργήτο στο σύνολό του.

Μπαίνοντας στην ουσία της ρύθμισης, θα πρέπει να επισημανθεί, ότι αυτό που όντως είναι διαπιστωμένο και απαραίτητο από την πολυετή λειτουργία των συγκεκριμένων υπηρεσιών και των δύο Σωμάτων είναι η δημιουργία κοινής τεχνικής βάσης συντήρησης.

Κατά τα λοιπά στα ζητήματα διοικητικής υποστήριξης και κυρίως επιχειρησιακής εκμετάλλευσης δεν διαπιστώθηκαν δυσλειτουργίες, καθόσον οι κύριες δράσεις των δύο υπηρεσιών είναι διακριτές και εξειδικευμένες, ενώ παράλληλα όποτε χρειάστηκε η συνδρομή της μίας στην άλλη υπήρξε αγαστή συνεργασία.

Ειδικότερα για την Υπηρεσία Εναερίων του ΠΣ θα πρέπει να επισημανθεί ότι η δράση των μέσων της είναι ιδιαίτερα πολύπλευρη και σύνθετη καθότι, παρέχει υπηρεσίες αεροπυρόσβεσης, διάσωσης, εναερίου συντονισμού, επιτήρησης – πυροπροστασίας, συντονισμού επιχειρήσεων πυρόσβεσης, μεταφοράς προσωπικού αντιμετώπισης καταστροφών, αλλά και διακομιδές ασθενών. Δράσεις που την καθιστούν οργανικά συνδεδεμένη με το επιχειρησιακό έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά και ευρύτερα με την Πολιτική Προστασία της χώρας.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και επειδή και όπως αναφέρεται στην “περιληπτική αναφορά του περιεχομένου της κύριας αξιολογούμενης ρύθμισης” που συνοδεύει την τροπολογία, δεν υπάρχει αντίστοιχο γνωστό ενοποιημένο μοντέλο σε άλλη χώρα της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ, πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση, θα δυσχεράνει την επιχειρησιακή αξιοποίηση των μέσων.

Κύριοι Υπουργοί

Έστω και τώρα σας καλούμε να τροποποιήσετε τη ρύθμιση λαμβάνοντας υπόψη, την διακριτότητα του πυροσβεστικού και αστυνομικού έργου που υποστηρίζουν οι δύο υπηρεσίες. Στόχος της ρύθμισης θα πρέπει να είναι η δημιουργία κοινής τεχνικής επισκευαστικής βάσης και για τις δύο Υπηρεσίες (ΠΣ και ΕΛΑΣ) και η διατήρηση των σημερινών διοικητικών και επιχειρησιακών δομών τους με τη σύναψη κοινού μνημονίου συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης.

Σε κάθε περίπτωση, εάν επιμείνετε στην επιλογή της ενιαίας υπηρεσίας για τα εναέρια μέσα και των δύο Σωμάτων, αυτή θα πρέπει να υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και να εποπτεύεται από τους Υπαρχηγούς ΕΛΑΣ και ΠΣ. Η διοίκηση της μονάδας θα πρέπει εναλλάξ να ασκείται από αξιωματικό του ΠΣ και της ΕΛΑΣ με αντίστοιχη ρύθμιση για τον υποδιοικητή αυτής.

Κύριοι Υπουργοί

Όποτε προωθήθηκαν νομοθετικές ρυθμίσεις άνευ διαλόγου στα εσωτερικά των Σωμάτων και δεν ακούστηκαν οι αιτιάσεις των φορέων, τα αποτελέσματα είναι συνήθως δυσμενέστερα από το πρόβλημα που καλούνται να επιλύσουν.

Έστω και την τελευταία στιγμή ας μην επαναληφθεί το παραπάνω.