Ενημέρωση για το ζήτημα της «αναδρομικής διεκδίκησης επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων-Πάσχα και αδείας

Συνάδελφοι

Μετά από ερωτήματα πολλών μελών μας αναφορικά με το ζήτημα που έχει έλθει στη δημοσιότητα σχετικά με την αναδρομική διεκδίκηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων-Πάσχα και αδείας, η Ένωσή μας, αντιμετωπίζει το ζήτημα σε κοινή πορεία και δράσεις με τα συνδικάτα του χώρου των ενστόλων. Τα μέχρι σήμερα δεδομένα πάνω στο ζήτημα είναι τα εξής:

Τα γνωστά ως δώρα – επιδόματα εορτών Χριστουγέννων – Πάσχα και αδείας, αφού περικόπηκαν με το πρώτο μνημόνιο του Ν. 3833/ 2010 και 3845/2010, καταργήθηκαν από 01.01.2013 με το δεύτερο μνημόνιο του Ν. 4093/2012. Με τον αυτό νόμο Ν. 4093/2012, περικόπηκαν επίσης και οι συνολικές αποδοχές των αμειβόμενοι με τα ειδικά μισθολόγια. Οι μειώσεις είναι και αυτές που κρίθηκαν αντισυνταγματικές από ειδικές αποφάσεις του ΣτΕ, με αποτέλεσμα να έχει επιστραφεί το 50% αυτών των περικοπών και να αναμένεται το υπόλοιπο.

Οι αποφάσεις αυτές του ΣτΕ παρότι έκριναν αντισυνταγματικές τις περικοπές, δεν διατύπωσαν κρίση για την κατάργηση των «δώρων», τα οποία όμως προβλέπονταν για το σύνολο των μισθωτών, σε όλα τα προβλεπόμενα μισθολόγια. Μέχρι σήμερα ομάδες εργαζομένων κυρίως σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, (αμειβόμενοι όχι με το δικό μας μισθολόγιο) προσέφυγαν κατά της κατάργησης των «δώρων» και έχουν λάβει αποφάσεις Ειρηνοδικείων και Μονομελών Διοικητικών Πρωτοδικείων με τις οποίες κρίνεται παράνομη αυτή. Αντίστοιχα έχουν εκδοθεί και μια σειρά αποφάσεων που απορρίπτουν αντίστοιχες προσφυγές. Επίσης μέχρι και σήμερα δεν μας είναι γνωστή τελεσίδικη απόφαση Ανώτατου Δικαστηρίου που θα παρήγαγε ισχυρή νομολογία για το θέμα.

Στην τελευταία συνάντηση με τα σωματεία του χώρου των ενστόλων, το θέμα συζητήθηκε ενδελεχώς. Το υπαρκτό δεδομένο είναι ότι σε σχετικές αγωγές ενστόλων σε Διοικητικά Πρωτοδικεία της χώρας υπάρχουν αποφάσεις με θετικό μεν σκεπτικό, πλην όμως με αναστολή της προόδου της δίκης και την έκδοση οριστικής απόφασης εωσότου δημοσιευθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί παρεμφερούς υποθέσεως που εισήχθη στην Επταμελή Σύνθεση του ΣΤ’ Τμήματος του ΣτΕ με προδικαστικό ερώτημα και συζητήθηκε στη δικάσιμο της 04-06-2018, χωρίς μέχρι και σήμερα να έχει εκδοθεί απόφαση.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το ζήτημα παρακολουθείται και οι σχετικές πρωτοβουλίες θα αναπτυχθούν όταν απαιτηθεί. Η ΑΔΕΔΥ για το ίδιο ζήτημα, σύμφωνα με γνωμοδότηση του νομικού της συμβούλου, κινείται με την ίδια τακτική σημειώνοντας: «προκειμένου συνακόλουθα να αποφευχθεί το κόστος και η ταλαιπωρία προσφυγής σε δικαστήριο αυτήν την χρονική στιγμή που δεν έχει υπάρξει δεδικασμένο από δευτεροβάθμιο δικαστήριο και έως ότου αρχίσουν να εκδίδονται τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, ώστε να επανεξεταστεί το εάν είναι σκόπιμο να ασκηθούν ένδικα βοηθήματα, θα πρότεινα να υποβληθεί μια αίτηση προς το τμήμα μισθοδοσίας του εκάστοτε οργανισμού/δημοσίου φορέα σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα για να διακοπεί η παραγραφή των σχετικών αξιώσεων». Επίσης παρατίθεται το σχετικό υπόδειγμα. Το εν λόγω υπόδειγμα αίτησης, μπορούν οι συνάδελφοι που επιθυμούν να το μετατρέψουν σε σχετική ΔΥ αναφορά και να το αποστείλουν μέσω των υπηρεσιών τους στην Διεύθυνση Οικονομικών του ΑΠΣ.