ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΤΑΜΕΙΑ

Συνάδελφοι

Όπως σας έχουμε ενημερώσει, μέσα στα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια που έχει θέσει ο Ν.4281/2014, σε κοινή δράση με την ΠΟΕΥΠΣ προχωρούμε σε όλα τα απαραίτητα προκειμένου να έχουμε πράξει τα απαραίτητα, ώστε να υπάρχουν όλα τα επαρκή στοιχεία, προκειμένου να αποφασίσουμε για την πορεία των πυροσβεστικών ταμείων του ΤΕΑΠΑΣΑ.

Μετά και τη δική μας πρόσκληση η ΠΟΕΥΠΣ, ως η αντιπροσωπευτικότερη συνδικαλιστική οργάνωση στο Π.Σ. προχώρησε στην έκδοση πρόσκλησης για την διενέργεια αναλογιστικής μελέτης, και για τους δύο πυροσβεστικούς τομείς του ΤΕΑΠΑΣΑ.

Για την παραπάνω διαδικασία ορίστηκε σχετική επιτροπή, στην οποία την ΕΑΠΣ, εκπροσωπεί το μέλος του Δ.Σ. Αρτοποιός Ιωάννης.

Μετά το πέρας των σχετικών διαδικασιών προκήρυξης, παραλαβής προσφορών και αξιολόγησης, την διενέργεια των αναλογιστικών μελετών ανέλαβε η Prudential Actuarial Solutions ltd.

Στη συνέχεια με σχετική αλληλογραφία κοινοποιήθηκε το αποτέλεσμα σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Υπουργείου Εργασίας ενώ ζητήθηκε από τη διοίκηση του ΤΕΑΠΑΣΑ να προσκομίσει προς τους μελετητές όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εκπόνησή των μελετών.