Ενημερωτική καμπάνια για την πρόληψη πυρκαγιών από μέσα θέρμανσης

Προς : Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο Γεωργακόπουλο Σωτήριο

Κοιν. : 1. Γραφείο Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

          2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

Κύριε Αρχηγέ,

Από μελέτη των στοιχείων της Υπηρεσίας μας, προκύπτει ότι τα τελευταία έτη, έχουν, δυστυχώς, σημειωθεί, απώλειες ζωών συμπολιτών μας, εξαιτίας πυρκαγιών από χρήση συσκευών θέρμανσης. Από τα στοιχεία της τελευταίας 5ετίας προκύπτει ότι:

  • το 2007 σημειώθηκαν 13 θάνατοι
  • το 2008 σημειώθηκαν 16 θάνατοι
  • το 2009 σημειώθηκαν 4 θάνατοι
  • το 2010 σημειώθηκαν 9 θάνατοι
  • το 2011 σημειώθηκαν 9 θάνατοι
  • το 2012 έχουν σημειωθεί 13 θάνατοι (μέχρι και τον Οκτώβριο).

Κύριε Αρχηγέ,

Λόγω της βαθιάς οικονομικής κρίσης που διέρχεται ο τόπος μας, όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας, αυτόν το χειμώνα, εγκατέλειψαν τις κεντρικές εγκαταστάσεις θερμάνσεως, επιλέγοντας, εναλλακτικές πηγές θέρμανσης, (ξυλόσομπες, τζάκια, φορητές υγρών καυσίμων, υγραερίων καθώς και φορητές ηλεκτρικές). Όλες οι παραπάνω πηγές θερμότητας, απαιτούν από τους χρήστες την γνώση των κανόνων και οδηγιών ασφαλείας για την ορθή και ασφαλή χρήση τους και την αποφυγή ενάρξεων πυρκαγιών.

Επειδή η υφιστάμενη κατάσταση είναι πρωτόγνωρη ειδικά για τα μεγάλα αστικά κέντρα, και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω «θλιβερά» στοιχεία, προτείνουμε την πραγματοποίηση άμεσα πανελλήνιας ενημερωτικής εκστρατείας για την ενημέρωση της ελληνικής κοινωνίας σε ζητήματα πρόληψης πυρκαγιών από τη χρήση των μέσων θέρμανσης(σποτ, ενημερωτικά φυλλάδια, ενημερώσεις από στελέχη του Π.Σ. σε ειδικές ομάδες πληθυσμού).