Εορτασμός των Αγίων Προστατών του Πυροσβεστικού Σώματος

16Μέρα εορτασμού των Τριών Παίδων εν καμίνω, των Προστατών του Πυροσβεστικού Σώματος. Με την ευκαιρία αυτή δεν μπορούμε να μην υπομνήσουμε στην ελληνική κοινωνία, τον στενό παραλληλισμό του βίου των τριών ευσεβών νέων που ρίχθηκαν στο φλογισμένο καμίνι, μένοντας πιστοί στις ιδέες τους και των Ελλήνων Πυροσβεστών που καθημερινά ρίχνονται στον αγώνα με τα πύρινα μέτωπα, τηρώντας τον όρκο τους προς τους πολίτες και την ελληνική κοινωνία.

Ημέρα έντονων συμβολισμών και περισυλλογής, μιας και η κάμινος που αποτελεί το πεδίο δράσης του Πυροσβεστικού Σώματος, είναι υπερβολικά φλογισμένη, τόσο από την δραματική κλιματική αλλαγή, την υψηλή επικινδυνότητα της εποχής, την εγκληματικότητα, αλλά και την όξυνση των κοινωνικών συγκρούσεων. Την ευφλεκτότητα του πεδίου δράσης εντείνει επίσης η βαθιά οικονομική ύφεση και ο μνημονιακός καύσωνας.

Οι Έλληνες Πυροσβέστες, με υψηλό επαγγελματισμό, κοινωνική συναίσθηση του καθήκοντος και μια σχεδόν υπερβατική πίστη στο “χρέος”, επιχειρούν πολλές φορές υπερβαίνοντας το καλώς και κοινά εννοούμενο “καθήκον”.

Σε αυτή τη μάχη με το “αιώνιο πυρ” οι ‘Ελληνες Πυροσβέστες μάχονται με υστερήσεις, προβλήματα και πολλές φορές μόνοι.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, είναι που η προστασία των “Αγίων Τριών Παίδων” είναι η αναπληρούσα των αμελειών του κράτους για την θωράκιση του Πυροσβέστη.

Χρόνια άπυρα και ασφαλή στους συναδέλφους και στις συναδέλφισσες