ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ    ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠεριστατικά στα οποία κατά την επιχειρησιακή διαχείριση εμπλέκονται κρατικοί φορείς- ασφάλειας, τάξης, πολιτικής προστασίας, εκφράζεται έντονο ενδιαφέρον από τα ΜΜΕ και τους εκπροσώπους τους (δημοσιογράφους), καθώς οι καταστάσεις κρίσης, «δημιουργούν» εικόνες «υψηλού εντυπωσιασμού» οι οποίες προβάλλονται και στο τρίπτυχο «τηλεθέαση- ακροαματικότητα – αναγνώριση» προκαλούν εντυπώσεις στο κοινωνικό σύνολο. Το εγχειρίδιο, είναι βασισμένο στη βιωματική επαγγελματική εμπειρία του Πυράρχου Γιάννη Σταμούλη, ως Τμηματάρχης Δημοσίων Σχέσεων – Εκπρόσωπος Τύπου του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος και κατά την επικοινωνιακή διαχείριση των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών του 2007. Γίνεται προσπάθεια προσέγγισης κυρίως της επικοινωνιακής διαχείρισης των Υπηρεσιακών επιχειρήσεων, ως η βασική αρχή των Δημοσίων Σχέσεων, προσφέροντας στους συναδέλφους μια προσέγγιση της διαχείρισης κρίσεων, στον εξειδικευμένο τομέα της επικοινωνίας.