Επιστολή προς τον νέο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

EAPS POEYPS
ΠΡΟΣ : Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Ιωάννη Καπάκη
Κύριε Γενικέ
Με την ανάληψη των καθηκόντων σας ως Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας.
Ο Πρόεδρος της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ Δημήτριος Σταθόπουλος
Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Π.Σ. Ιωάννης Σταμούλης