Ευρωπαϊκή πολιτική για την πυρόσβεση με ορίζοντα το 2020

Ανάμεσα στα θέματα της ατζέντας που συζητήθηκε στο τακτικό συνέδριο της FEU στο WESTPORT της Ιρλανδίας ήταν και η πορεία της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για την πορεία της χάραξης στρατηγικής της ΕΕ για τον τομέα της πυρόσβεσης – πυρασφάλειας με ορίζοντα το 2020. Οι υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης στην Ευρώπη, πρέπει σταδιακά να αρχίζουν να λειτουργούν διασυνοριακά, ώστε να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των Ευρωπαίων πολιτών.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, γίνονται όλο και πιο ποικιλόμορφες, με φόντο την οικονομική αβεβαιότητα που  επιδεινώνεται από την πρόσφατη χρηματοπιστωτική και τραπεζική κρίση.

Μέσα από τη συμμετοχή τους στη FEU, οι επαγγελματικές ενώσεις των αξιωματικών των Πυροσβεστικών Σωμάτων της Ευρώπης αναγνωρίζουν ότι είναι ανάγκη να:

– να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ των Υπηρεσιών Πυρόσβεσης και Διάσωσης της Ευρώπης .
– να βελτιωθεί η ασφάλεια τόσο των κατοίκων όσο και όσων έρχονται να επισκεφθούν ή να ταξιδέψουν στο εσωτερικό της ΕΕ .
– να διασφαλιστεί ότι η οικονομική διακύμανση σε όλη την Ευρώπη δεν θα οδηγήσει σε αύξηση των εμπρησμών .
– να προωθηθεί κοινό νομοθετικό πλαίσιο για τη βελτίωση των κατασκευών και την ασφάλεια της ΕΕ για όλους τους πολίτες της.

Στο επίκεντρο της ενιαίας στρατηγικής για το 2020 βρίσκονται τα εξής:

– η βελτίωση της ασφάλειας των πολιτών της ΕΕ
– η βελτίωση της ασφάλειας των πυροσβεστών
– η βελτίωση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών
– η βελτίωση της διαχείρισης κρίσεων για την αντιμετώπιση καταστροφών