Ζητήματα πυροσβεστικής εκπαίδευσης

2015-12-21Προς

  1. Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκο Τόσκα

Κοινοποίηση

  1. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή
  2. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο κ. Β. Παπαγεωργίου

Κύριε Υπουργέ

Από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας πληροφορηθήκαμε ότι πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σύσκεψη που αφορούσε την ΕΣΠΟΠ και την Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Σύμφωνα με την ανάρτηση προκύπτει ότι έχει αποφασιστεί ότι οι δύο Σχολές αυτές τις Πυροσβεστικής Ακαδημίας, να λειτουργήσουν στην περιοχή της Πτολεμαΐδας και γι’ αυτό προς τούτο, προφανώς συμμετείχε στη σύσκεψη και η ηγεσία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Κύριε Υπουργέ

Μας προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση, το γεγονός, αφού από τι γνωρίζουμε, δεν έχει γίνει καμία τέτοια συζήτηση ούτε στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και το σημαντικότερο δεν έχει συζητηθεί στο Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, για να δοθεί σχετική γνωμάτευση σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4249/2014 και να ακολουθηθεί η διαδικασία του 66 του ίδιου Νόμου, ως νέα Υπηρεσία.

Και προφανώς πρόκειται για νέα υπηρεσιακή μονάδα, αφού η λειτουργία της Σχολής θα είναι συνεχής, με μόνιμη λειτουργία, και θα πρέπει να κατανεμηθεί σε αυτή ένας μεγάλος αριθμός θέσεων Αξιωματικών – Πυρονόμων – Αρχιπυροσβεστών – Πυροσβεστών ως προσωπικού, οι οποίοι και θα πρέπει να μετατεθούν στην πόλη της Πτολεμαΐδας.

Επίσης μας προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση ότι κυκλοφορούν δημοσιεύματα στα ηλεκτρονικά μέσα της περιοχής, όπου παρουσιάζονται μέχρι και λεπτομέρειες για την στελέχωση και τον αριθμό σπουδαστών των Σχολών, στοιχεία τα οποία είναι άγνωστα ακόμα στον πυροσβεστικό οργανισμό.

Κύριε Υπουργέ

Τα ζητήματα της πυροσβεστικής εκπαίδευσης είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Το μείζων αποτελεί η έκδοση από εσάς κατά αρχήν των αναγκαίων νομοθετικών διαταγμάτων για την λειτουργία της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στα πλαίσια που καθόρισε ο Ν.4249/2014, αν δεν καταργηθεί, σύμφωνα με τις προεκλογικές διακηρύξεις του πολιτικού σας φορέα.

Εν συνεχεία θα πρέπει στα αρμόδια όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας να γίνει συνολικά η μελέτη των διαθέσιμων πόρων και προσωπικό, προκειμένου να ευρεθεί η βέλτιστη λύση για την λειτουργία των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με δεδομένα τις κτιριακές εγκαταστάσεις στα Βίλια Αττικής, όπου λειτουργεί η Σχολή Πυροσβεστών και στην Κηφισιά όπου λειτουργεί η Σχολή Ανθυποπυραγών.

Κύριε Υπουργέ

Όποτε στο Πυροσβεστικό Σώμα, επιβλήθηκαν επιλογές, άνευ ουσιαστικής «πυροσβεστικής» τεκμηρίωσης μετατράπηκαν σε δυσεπίλυτα προβλήματα και μάλιστα φλέγοντα και χρονίζοντα. Ευελπιστούμε ότι οι όποιες επιλογές σας θα κινηθούν αντίθετα με την παραπάνω αποτυχημένη πολιτική, που μόνο προβλήματα συσσώρευσαν στον πυροσβεστικό οργανισμό.