Ημέρα γιορτής η 17η Δεκεμβρίου για το Πυροσβεστικό Σώμα καθώς σήμερα μαζί με τους προστάτες του Αγίους Τρεις Παίδες, δηλαδή των Αζαρία, Ανανία και Μισαήλ, εορτάζει

Ημέρα γιορτής η 17η Δεκεμβρίου για το Πυροσβεστικό Σώμα καθώς σήμερα μαζί με τους προστάτες του Αγίους Τρεις Παίδες, δηλαδή των Αζαρία, Ανανία και Μισαήλ, εορτάζει

Ημέρα γιορτής η 17η Δεκεμβρίου για το Πυροσβεστικό Σώμα καθώς σήμερα μαζί με τους προστάτες του Αγίους Τρεις Παίδες, δηλαδή των Αζαρία, Ανανία και Μισαήλ, εορτάζει.

Το παρόν έδωσε η Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος στις κεντρικές εορταστικές εκδηλώσεις στον Καθεδρικό ναό Αθηνών.

Χρόνια πολλά, με υγεία και ασφάλεια για όλους!