Η αδικία για τους συναδέλφους των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας συνεχίζεται. Το ζήτημα πλέον είναι ηθικής τάξης

Προς: Αν. Υπουργό Εσωτερικών κ.Ν.Τόσκα
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
Εγκαίρως, από τις 7 Ιουλίου, αποστείλαμε προς τον κ.Αρχηγό του Π.Σ. κοινοποιώντας και στο γραφείο σας την επιστολή- παρέμβασή μας, με τίτλο «Ειδική αποζημίωση πέραν του πενθημέρου εργασίας και ειδικής αποζημίωσης νυχτερινής εργασίας για τους Δόκιμους των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας», με την οποία επισημαίναμε ότι με τις νομοθετικές διατάξεις τους 4ου μνημονίου, αντιμετωπίζεται με καινοφανή τρόπο η μισθοδοσία των Δοκίμων των Σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης φυσικά της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με την πρόβλεψη ότι δεν καταβάλλονται στους μαθητές των σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας, η ειδική αποζημίωση για την πέραν του πενθημέρου εργασία και η ειδική αποζημίωση για τη νυχτερινή εργασία.
Στην ίδια αυτή παρέμβαση επισημαίναμε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση, στα πλαίσια της γενικότερης περικοπτικής φιλοσοφίας του νέου μισθολογίου, δεν έλαβε υπόψη της και σε αυτή την περίπτωση τις ιδιαιτερότητες εργασίας του πυροσβεστικού έργου και την πραγματική πραγματικότητα των εργασιακών δεδομένων του ΠΣ., αφού κυρίως οι Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί, ασκούν πλήρως πυροσβεστικά καθήκοντος κατά την θερινή περίοδο, αλλά και κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν ασκούν απλά κυρίως πυροσβεστικά καθήκοντα, αλλά λόγω νομοθετικής ρύθμισης που τους καθιστά αρχαιότερους και από τους Πυρονόμους, σε πολλές περιπτώσεις ασκούν και πραγματική διοίκηση, ως Αξιωματικοί Υπηρεσίας ή επικεφαλείς.
Η παρέμβασή μας τελείωνε με την επισήμανση ότι «σε κάθε περίπτωση πρέπει να διευκρινιστεί αν δικαιούνται οι Δόκιμοι τις ως άνω αποζημιώσεις και αυτονόητο είναι ότι αν όχι, θα πρέπει να μην εκτελούν πρόσθετη και νυχτερινή εργασία. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει άμεσα να προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση που να δώσει στο σύνολο των Δοκίμων των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας την δυνατότητα αποζημίωσης προσθέτων και νυχτερινών κατά τη διάρκεια της πρακτικής- πραγματικής τους υπηρεσίας».
Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά από δεκαήμερη, ενδελεχή, εξαντλητική και σε βάθος επεξεργασία της παρέμβασής μας, εξέδωσε στις 17/7/2017, διαταγή με την οποία ενημερώνει καταρχήν το αυτονόητο, ότι οι Δόκιμοι θα πρέπει να εργάζονται το επιτρεπόμενο χρόνο απασχόλησης που εργάζεται όλο το πυροσβεστικό προσωπικό και επανέλαβε την επιταγή του νέου μνημονιακού νόμου ότι οι Δόκιμοι δεν δικαιούνται πέραν του πενθημέρου αποζημιώσεις και νυχτερινά. Κατόπιν των παραπάνω οι Δόκιμοι θα πρέπει να εργάζονται Δευτέρα ως Παρασκευή, Α΄ ή Β΄φυλακή.
Το τραγικότερο της σύμπτωσης, είναι ότι η παραπάνω διευκρίνιση εκδόθηκε την ίδια στιγμή που ένα παλικάρι του Π.Σ. Δόκιμος Ανθυποπυραγός, έχανε τη ζωή του πάνω στο πυροσβεστικό καθήκον. Το παραπάνω από μόνο του, μετατρέπει την διόρθωση της παραπάνω στρέβλωσης από οικονομετεχνικό ζήτημα σε ΗΘΙΚΟ.
Κύριε ΥπουργέΑ
πλά αναμένουμε τις επόμενες στιγμές την νομοθέτηση από ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, της αναγκαίας τροποποίησης για την δυνατότητα λήψης πρόσθετων αμοιβών και νυχτερινών από τους Δόκιμους όλων των Σχολών που εκτελούν πυροσβεστικά καθήκοντα. Εννοείται ότι θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την αναδρομική καταβολή των συγκεκριμένων αποζημιώσεων που εκτελέστηκαν από τους συναδέλφους Δοκίμους, μέχρι να εκδοθεί η σχετική διαταγή του Α.Π.Σ . Κάθε άλλος λόγος για το συγκεκριμένο θέμα είναι περιττό