Η δικαίωσή μας για τις οφειλόμενες άδειες του πυροσβεστικού προσωπικού. Άμεση η ανταπόκριση της πυροσβεστικής ηγεσίας

Συνάδελφοι

Με την από 03-10-2018 παρέμβασή μας προς τον κ. Αρχηγό του ΠΣ ζητήσαμε να εκδοθεί διευκρινιστική διαταγή για την επίλυση τυχόν παρερμηνειών εφαρμογής για την χορήγηση των οφειλομένων αδειών παρελθόντων ετών του πυροσβεστικού προσωπικού, με δεδομένο της διασφάλισης τους.

Με το υπ.αριθ.59989 / 05-10-2018 έγγραφό του ο κ. Αρχηγός του ΠΣ διευκρινίζει προς όλες τις Υπηρεσίες του ΠΣ την υποχρέωση της Διοίκησης για την συνέχιση της χορήγησης των οφειλόμενων αδειών μέχρι της εξαντλήσεως τους, στα πλαίσια των δυνατοτήτων των υπηρεσιακών αναγκών.