Η ΕΑΠΣ στην 1η Συνάντηση Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων

Στις 28 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η 1η Συνάντηση Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της ΠΕΕΠΣ. Κύριος σκοπός της συνάντησης ήταν να καταγραφούν αναλυτικά η τρέχουσα λειτουργική και επιχειρησιακή κατάσταση των Υπηρεσιών, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθώς επίσης και να ανταλλαγούν απόψεις και προτάσεις στην κατεύθυνση επίλυσης των προβλημάτων αυτών. Επίσης δόθηκε η ευκαιρία για κατάθεση προτάσεων επί θεμάτων εθελοντισμού στην κατεύθυνση ενίσχυσης της λειτουργίας τους και στήριξης του εθελοντικού πυροσβεστικού προσωπικού. Στη Συνάντηση συμμετείχαν από:

– Τον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό Καλύμνου, ο Προϊστάμενος, Εθελοντής Πυροσβέστης Χαράλαμπος Πέρος

– Τον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό Ευρώτα, ο Πρόεδρος του Σωματείου, Εθελοντής Πυροσβέστης Μαστρογιαννάκος Παναγιώτης

– Το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πεντέλης, ο Προϊστάμενος, Πυρονόμος Λιάκος Νικόλαος

– Το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κέας, ο Προϊστάμενος, Εθελοντής Πυροσβέστης Πουλάκης Νίκος

– Το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ύδρας, ο Προϊστάμενος, Εθελοντής Πυροσβέστης Κόκκος Παύλος

Τα σημαντικότερα, μεταξύ άλλων, προβλήματα που καταγράφηκαν ήταν:

– Η μειωμένη υλικοτεχνική στήριξη που παρέχουν οι Τοπικές Αυτοδικήσεις στις Υπηρεσίες

– Η γενικότερη έλλειψη στολών και Μέσων Ατομικής Προστασίας

– Η ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης του Προσωπικού,

– Η ανάγκη στελέχωσης – ενίσχυσης των Υπηρεσιών και με μόνιμο προσωπικό

– Η ορθή επιχειρησιακή – διοικητική αντιμετώπιση από τις οικείες ΠΥ οι οποίες εφαρμόζουν κατά το δοκούν τις κείμενες διατάξεις.

Από την πλευρά της ΕΑΠΣ, συμμετείχε ο Πρόεδρος του ΔΣ Γ. Σταμούλης ο οποίος και δεσμεύθηκε για σειρά παρεμβάσεων προς την Φυσική και Πολιτική Ηγεσία του ΠΣ ώστε να αναδειχθούν τα προβλήματα και να ευρεθούν λύσεις.